Екологічна політика

Екологічна політика ДП "МА "Львів" ім. Данила Галицького" 

Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького» - найбільше летовище у Західній Україні за пасажиропотоком та маршрутною мережею.

Мета діяльності підприємства – надання послуг з обслуговування  авіаційного транспорту з максимальним забезпеченням екологічної безпеки та мінімальним впливом на навколишнє середовище.

Екологічна політика підприємства - спрямована на забезпечення ефективного використання та відтворення природних ресурсів (поверхневих та підземних вод, атмосферного повітря, ґрунтів та ін.), охорону навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки виробництв. Керівництво і персонал підприємства повною мірою усвідомлюють важливість і необхідність впровадження технологій з мінімальним впливом на довкілля.

Всі новозбудовані об’єкти ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького» пройшли державну екологічну експертизу, основна мета якої - заборонити реалізацію проектів, які становлять підвищену екологічну небезпеку. З цією метою на підприємстві постійно проводять моніторинг дотримання норм та вимог екологічного законодавства, досліджуються наявні виробничі процеси щодо оцінки їх впливу на природне середовище та впровадження  сучасних екологічно безпечних технологій. Також створено робочу групу з  питань охорони навколишнього середовища та раціонального  природокористування, яка проводить роботу з визначення екологічних аспектів, які найбільше  впливають на навколишнє середовище.

На основі розрахунку суттєвих екологічних аспектів було розроблено екологічну політику для ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького», яка включає:

  • покращення системи моніторингу та захисту від шумового впливу;
  • посилення контролю за роботою  радіолокаційних систем;
  • посилення контролю за поводженням з відходами від моменту утворення до передачі на утилізацію, запровадження систем роздільного збирання відходів упаковки і тари;
  • підтримка справності всіх систем, періодичний технічний огляд механізмів та устаткування, проведення періодичних навчань персоналу для уникнення можливості виникнення аварій;
  • співпраця з державними і громадськими організаціями та зацікавленими особами;
  • посилення контролю за роботою персоналу, який у своїй діяльності використовує джерела іонізуючого випромінювання;

Адміністрація аеропорту вживає і буде вживати усіх необхідних заходів для організації контролю якості і документального оформлення результатів своєї діяльності у напрямку реалізації екологічної політики.