Знижувальні коефіцієнти

Знижувальні коефіцієнти до граничних ставок аеропортових зборів, послуг з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування на ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького» (відповідно до Наказу від 18.05.2016 №229) 

"Положення про застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів, послуг з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування в ДП "МА "Львів" ім. Данила Галицького" (витяг)

1. Загальні положення 

1.1. Положення про застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів, послуг з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування в ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького» (надалі Положення), розроблене відповідно до норм Конституції України, Повітряного кодексу України, Закону України «Про захист економічної конкуренції», Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», Наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.04.2008р. №433, Наказу Державіаслужби від 24.10.2014р. №686, інших нормативно-правових актів чинного законодавства України.

 1.2. Положення визначає механізм застосування знижувальних коефіцієнтів на послуги з наземного обслуговування повітряних суден, пасажирського обслуговування та застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів, встановлених Наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.04.2008 р. №433 та Наказом ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького» від 10.06.2015 р. №205  «Про встановлення тарифів на послуги з наземного та пасажирського обслуговування, що надаються в ДП МА «Львів» імені Данила Галицького» (із змінами та доповненнями).

 1.4. У даному Положенні терміни використовуються у такому значенні:

Наземне обслуговування ПС – комплекс послуг з наземного обслуговування повітряних суден, крім вантажних.

Пасажирське обслуговування – комплекс послуг, що надаються при обслуговуванні пасажирів та їх багажу.

Регулярний рейс - рейс, що входить до серії польотів, пов'язаних із перевезеннями пасажирів, вантажу та пошти, які доступні для загального платного користування та виконуються згідно з офіційно затвердженим розкладом руху між одними й тими самими двома чи більше пунктами, незалежно від комерційної завантаженості. До регулярних рейсів належать затверджені в розкладі додаткові рейси цієї серії, які виконуються цим самим перевізником;

Нова авіакомпанія - авіакомпанія, яка не здійснювала регулярних рейсів з/до аеропорту м.Львова.

Новий рейс - регулярний рейс, який не виконувався між аеропортом м. Львова та іншим аеропортом на цілорічній основі протягом останніх 12 календарних місяців будь-якою Авіакомпанією. 

Частота польотів – кількість польотів, які виконуються Авіакомпанією по певному регулярному рейсу за звітний період (тиждень, місяць).

Граничні ставки аеропортових зборів - аеропортові збори, затверджені Наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.04.2008р. №433 (крім збору за наднормативну стоянку ПС).

Весняно-літній період (літній сезон) - з 1 квітня до 30 вересня.

Осінньо-зимовий період (зимовий сезон) з 1 жовтня до 31 березня.

2. Порядок застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів

2.3.1. Максимальні знижувальні коефіцієнти, які застосовуються до граничних ставок аеропортових зборів, при виконанні Авіакомпанією нових регулярних рейсів, крім рейсів до США, Канади, Таїланду, Китаю, встановлюється у наступних розмірах:

Річний показник відправлених пасажирів (тис. пас.)*

Період застосування знижувального коефіцієнта до граничних ставок аеропортових зборів (рік, з початку виконання першого рейсу)**

Рік 1

Рік 2

Рік 3

Рік 4

Рік 5

0-14,999

0,2

0,4

0,5

-

-

15,000-24,999

0,2

0,4

0,5

0,7

0,8

25,000-34,999

0,2

0,2

0,4

0,6

0,7

35,000-49,999

0,2

0,2

0,2

0,5

0,6

50,000-64,999

0,2

0,2

0,2

0,4

0,5

65,000-84,999

0,2

0,2

0,2

0,2

0,4

85,000+

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

* - рік означає період часу протягом 12 місяців з дня  виконання першого нового регулярного рейсу.

** - знижувальний коефіцієнт до граничних ставок аеропортових зборів застосовується виключно до рейсів, щодо яких не застосований знижувальний коефіцієнт згідно розділу 2 цього Положення.

Примітка: розмір знижувального коефіцієнта протягом першого року виконання нових регулярних рейсів становить 0,2 незалежно від обсягів відправок пасажирів. Розмір знижувального коефіцієнта на кожен наступний рік визначається в залежності від обсягів відправок пасажирів у попередньому році на всіх нових регулярних рейсах.

З метою застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів Авіакомпанія не пізніше, ніж за 7 робочих днів до дати запланованого виконання нового регулярного рейсу звертається з письмовим клопотанням на фірмовому бланку за встановленою формою (Додаток 1) до Аеропорту про застосування знижувальних коефіцієнтів. Клопотання подається на кожний новий регулярний рейс окремо. При цьому Авіакомпанія у клопотанні обов’язково додатково зазначає інформацію щодо нового регулярного рейсу, який планується відкрити з Аеропорту м. Львова, а саме:

- запланована (фактична) дата офіційного анонсу про відкриття рейсу;

- запланована (фактична) дата початку продажу квитків на рейс;

- запланований розклад виконання рейсу із зазначенням періоду виконання та типу ПС;

- очікувана середня завантаженість рейсу протягом кожного календарного року;

- орієнтовну мінімальну ціну квитка на  рейс без врахування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів;

- зменшену орієнтовну мінімальну ціну квитка на рейс, яка враховує застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів.

Авіакомпанія має розпочати виконувати новий регулярний рейс протягом 12 місяців з фактичної дати офіційного анонсу про відкриття рейсу або з фактичної дати початку продажу квитків на рейс (в залежності від того, яка подія була останньою). Після офіційного анонсу про відкриття рейсу та початку продажу квитків на рейс, даний маршрут стає зарезервованим за Авіакомпанією, та клопотання від інших Авіакомпаній щодо застосування програми стимулювання на даному маршруту не підлягають задоволенню. Якщо Авіакомпанія припиняє продаж квитків на рейс в період між фактичною датою офіційного анонсу про відкриття рейсу або фактичною датою початку продажу квитків на рейс (в залежності від того, яка подія була останньою) та днем здійснення першого нового регулярного рейсу, такий маршрут перестає бути зарезервованим Авіакомпанією та стає доступним для інших Авіакомпаній з дня припинення продажу квитків.

Відділ роботи з договорами на підставі затвердженого Генеральним директором Аеропорту письмового рішення про застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів на новий регулярний рейс готує та направляє Авіакомпанії для підписання Додаткову угоду про застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів на новий регулярний рейс, які застосовуються з дня  виконання першого нового регулярного рейсу При цьому зазначена додаткова угода готується на підставі рішення щодо першого нового регулярного рейсу, щодо всіх наступних нових регулярних рейсів – вони долучаються до програми стимулювання відповідно до даного пункту на підставі відповідних рішень без укладення додаткових угод.

У випадку дотримання Авіакомпанією вимог даного пункту Аеропорт задовольняє клопотання Авіакомпанії та надає відповідну Додаткову угоду про застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів на новий регулярний рейс не пізніше ніж за 2 робочі дні до дати запланованого виконання першого нового рейсу Авіакомпанії.

2.4. У випадку виконання регулярних рейсів Авіакомпанією з граничною частотою: в літній сезон - понад 80 регулярних рейсів протягом одного календарного місяця, в зимовий сезон - понад 60 регулярних рейсів протягом одного календарного місяця, застосовуються наступні знижувальні коефіцієнти до граничних ставок аеропортових зборів на кожен додатковий регулярний рейс, що перевищує граничну частоту:

Перевищення граничної частоти регулярних рейсів на місяць

Розмір знижувального коефіцієнта на аеропортові збори на кожен додатковий регулярний рейс

 

Період застосування знижувального коефіцієнта

+1 і більше

0,2

звітний місяц

* - знижувальний коефіцієнт до граничних ставок аеропортових зборів застосовується виключно до рейсів, щодо яких не застосований знижувальний коефіцієнт згідно розділу 2 цього Положення.

При визначенні кількості виконаних (або планованих) регулярних рейсів протягом звітного місяця додаються міжнародні та внутрішні регулярні рейси відправлені з Аеропорту м. Львова.

З метою застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів Авіакомпанія (при плануванні регулярних рейсів з вказаною граничною частотою у звітному місяці) до шостого числа (включно) звітного місяця звертається з письмовим клопотанням на фірмовому бланку за встановленою формою  (Додаток 3) до Аеропорту про застосування знижувальних коефіцієнтів. При цьому Авіакомпанія у клопотанні обов’язково додатково зазначає інформацію щодо частоти виконання регулярних рейсів з Аеропорту м. Львова та щодо кількості рейсів, які перевищують встановлену граничну частоту, а саме:

- кількість планованих до виконання регулярних рейсів (за зазначений період);

- орієнтовну мінімальну ціну квитка на рейс без врахування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів;

- зменшену орієнтовну мінімальну ціну квитка на рейс, яка враховує застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів.

У випадку дотримання Авіакомпанією вимог даного пункту Аеропорт задовольняє клопотання Авіакомпанії, шляхом повідомлення про затвердження рішення про застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів на додаткові регулярні рейси протягом 5 робочих днів з моменту отримання відповідного письмового клопотання від Авіакомпанії.

У випадку, якщо фактична кількість виконаних регулярних рейсів в звітному місяці відрізняється від кількості, що зазначена Авіакомпанією в письмовому клопотанні, знижувальні коефіцієнти застосовуються відповідно до фактичної кількості виконаних додаткових регулярних рейсів, що перевищують граничну частоту.

3. Знижувальны коефіцієнти на послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування

3.3. Максимальні знижувальні коефіцієнти, які застосовуються на послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування для Авіакомпанії, яка бажає здійснювати новий регулярний рейс, крім рейсів в США, Канаду, Таїланд, Китай: 

Розмір знижувального коефіцієнта на послуги з наземного обслуговування та пасажирського обслуговування*

Період застосування знижувального коефіцієнта (міс. з початку виконання першого рейсу)

Частота виконання нового регулярного рейсу (тиждень)**

0,5

1-12

1-4

0,2

1-12

5 і більше

* - знижувальний коефіцієнт застосовується виключно до рейсів, щодо яких не застосований жодний понижуючий коефіцієнт на послуги з наземного та пасажирського обслуговування згідно розділу 3 цього положення;

** - при виконанні авіакомпанією нових регулярних рейсів з частотою до 4 рейсів включно на тиждень застосовується розмір 0,5 знижувального коефіцієнта на послуги з наземного обслуговування та пасажирського обслуговування, на кожен додатковий новий регулярний рейс на тиждень понад 4 (5 і більше) застосовується розмір 0,2 знижувального коефіцієнта на послуги з наземного обслуговування та пасажирського обслуговування.

З метою застосування знижувальних коефіцієнтів на послуги з наземного обслуговування та пасажирського обслуговування Авіакомпанія не пізніше, ніж за 7 робочих днів до дати запланованого виконання першого нового рейсу звертається з письмовим клопотанням на фірмовому бланку за встановленою формою  (Додаток 1) до Аеропорту про застосування знижувальних коефіцієнтів. При цьому Авіакомпанія у клопотанні обов’язково додатково зазначає інформацію щодо нового регулярного рейсу, який планується відкрити з/до Аеропорту м. Львова, а саме:

-  запланований розклад виконання рейсу із зазначенням періоду виконання та типу ПС;

- очікувана середня завантаженість рейсу протягом кожного календарного року;

- орієнтовну мінімальну ціну квитка на  рейс без врахування знижувальних коефіцієнтів;

- зменшену орієнтовну мінімальну ціну квитка на рейс, яка враховує застосування знижувальних коефіцієнтів.

У випадку дотримання Авіакомпанією вимог даного пункту Аеропорт задовольняє клопотання Авіакомпанії та надає відповідну Додаткову угоду про застосування знижувальних коефіцієнтів на послуги з наземного обслуговування та пасажирського обслуговування на новий регулярний рейс не пізніше ніж за 2 робочі дні до дати запланованого виконання першого нового рейсу Авіакомпанії.

Положення даного пункту застосовуються до Авіакомпаній, з якими укладено відповідні додаткові угоди та протягом терміну, на який їх було укладено. Нові додаткові угоди з Авіакомпаніями відповідно до даного пункту не укладаються та письмові клопотання від Авіакомпаній не підлягають розгляду, про що Авіакомпанії повідомляються письмово.

3.4. Максимальні знижувальні коефіцієнти, які застосовуються на послуги з наземного обслуговування повітряних суден для Авіакомпанії, яка  збільшує частоту виконання регулярних рейсів в тиждень: 

Виконання додаткових регулярних рейсів (тиждень)

Розмір знижувального коефіцієнта на наземне обслуговування додаткових регулярних рейсів*

Період застосування знижувального коефіцієнта (міс., з початку виконання додаткових рейсів)

+ 1

0,7

12

+ 2 і більше

0,5

12

* - знижувальний коефіцієнт застосовується виключно до рейсів, щодо яких не застосований жодний понижуючий коефіцієнт на послуги з наземного обслуговування згідно розділу 3 цього Положення.

Як база для порівняння береться максимальна кількість відправлених регулярних рейсів на тиждень, що виконувалась Авіакомпанією в аналогічному сезоні (літній або зимовий) попереднього року.

З метою застосування, знижувальних коефіцієнтів з наземного обслуговування повітряних суден Авіакомпанія не пізніше ніж за 7 робочих днів до дати запланованого збільшення частоти виконання регулярних рейсів звертається з письмовим клопотанням на фірмовому бланку за встановленою формою (Додаток 5) до Аеропорту про застосування знижувальних коефіцієнтів на додатковий регулярний рейс. При цьому Авіакомпанія у клопотанні обов’язково додатково зазначає інформацію щодо збільшення частоти виконання регулярних рейсів, які планується відкрити з Аеропорту м. Львова, а саме:

- запланований розклад виконання рейсу із зазначенням періоду виконання та типу ПС;

- очікувана середня завантаженість рейсу протягом кожного календарного року;

- орієнтовну мінімальну ціну квитка на  рейс без врахування знижувальних коефіцієнтів;

- зменшену орієнтовну мінімальну ціну квитка на рейс, яка враховує застосування знижувальних коефіцієнтів.

У випадку дотримання Авіакомпанією вимог даного пункту Аеропорт задовольняє клопотання Авіакомпанії та надає відповідну Додаткову угоду про застосування знижувальних коефіцієнтів на послуги з наземного обслуговування на додатковий регулярний рейс не пізніше ніж за 2 робочі дні до дати запланованого виконання додаткового (-их) регулярного (-их) рейсу (-ів) Авіакомпанії.

3.5. Максимальні знижувальні коефіцієнти, які застосовуються на послуги з наземного обслуговування повітряних суден для Авіакомпанії, яка здійснила 30* і більше рейсів за один календарний (звітний) місяць: 

Кількість здійснених рейсів за один календарний (звітний) місяць

Розмір знижувального коефіцієнта на наземне обслуговування**

Період застосування знижувального коефіцієнта

30*-39

0,7

місяць, наступний за звітним

40-54

0,5

місяць, наступний за звітним

55-64

0,4

місяць, наступний за звітним

65- і більше

0,3

місяць, наступний за звітним

* - мінімальна кількість здійснених рейсів за один календарний (звітний) місяць, що необхідна для застосування знижувального коефіцієнта. У лютому місяці мінімальна кількість здійснених рейсів, що необхідна для застосування знижувального коефіцієнта, застосовується в кількості календарних днів даного місяця, тобто 28 (29) рейсів.

** - знижувальний коефіцієнт застосовується виключно до рейсів, щодо яких не застосований жодний понижуючий коефіцієнт на послуги з наземного обслуговування згідно розділу 3 цього Положення.

При визначенні кількості виконаних Авіакомпанією рейсів протягом звітного місяця береться загальна кількість відправлених рейсів, як регулярних, так і не регулярних.

Для отримання знижувального коефіцієнта на послуги з наземного обслуговування повітряних суден в місяці, наступному за звітним, Авіакомпанія до шостого числа (включно) місяця наступного за звітним надсилає Аеропорту повідомлення за встановленою формою (Додаток 7) з переліком здійснених рейсів (не менше 30*) з Аеропорту протягом звітного місяця, щодо яких не застосовувались жодні знижувальні коефіцієнти на послуги з наземного обслуговування повітряних суден, передбачені розділом 3 цього Положення.

У випадку дотримання Авіакомпанією вимог даного пункту Аеропорт направляє Авіакомпанії повідомлення про затвердження рішення про застосування знижувальних коефіцієнтів на послуги з наземного обслуговування протягом 5 робочих днів з моменту отримання відповідного письмового повідомлення від Авіакомпанії.

 3.6. Максимальні знижувальні коефіцієнти, які застосовуються на послуги з пасажирського обслуговування для Авіакомпанії, яка перевезла 5000 і більше пасажирів за один календарний місяць:

Кількість перевезених пасажирів за один календарний місяць

Розмір знижувального коефіцієнта *

Період застосування знижувального коефіцієнта

5 000-9 999

0,8

місяць, наступний за звітним

10 000- 14 999

0,7

місяць, наступний за звітним

15 000 і більше

0,5

місяць, наступний за звітним

* - знижувальний коефіцієнт застосовується виключно до пасажирів, які були перевезені на рейсах, щодо яких не застосований жодний понижуючий коефіцієнт на послуги з пасажирського обслуговування згідно розділу 3 цього Положення.

При визначенні кількості перевезених пасажирів протягом звітного місяця береться загальна кількість перевезених пасажирів, як на регулярних рейсах, так і нерегулярних.

Для отримання знижувального коефіцієнта на послуги з пасажирського обслуговування в місяці, наступному за звітним, Авіакомпанія до шостого числа (включно) місяця наступного за звітним, надсилає Аеропорту повідомлення за встановленою формою (Додаток 7) про кількість перевезених пасажирів протягом звітного місяця (не менше 5000), щодо яких не застосовувались жодні знижувальні коефіцієнти на послуги з пасажирського обслуговування, передбачені розділом 3 цього Положення.

У випадку дотримання Авіакомпанією вимог даного пункту Аеропорт направляє Авіакомпанії повідомлення про затвердження рішення про застосування знижувальних коефіцієнтів на послуги з пасажирського обслуговування протягом 5 робочих днів з моменту отримання відповідного письмового повідомлення від Авіакомпанії.

3.7. Максимальні знижувальні коефіцієнти, які застосовуються на послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування для Нової авіакомпанії, яка бажає здійснювати нові регулярні рейси, крім рейсів в США, Канаду, Таїланд, Китай:

Розмір знижувального коефіцієнта на послуги з наземного обслуговування та пасажирського обслуговування*

Період застосування знижувального коефіцієнта (років з моменту виконання першого рейсу) **

0,5

1 – 5

* - рік означає період часу протяшгом 12 місяців з моменту виконання першого нового регулярного рейсу відповідною авіакомпанією;

** - знижувальний коефіцієнт застосовується виключно до рейсів, щодо яких не застосований жодний понижуючий коефіцієнт на послуги з наземного та пасажирського обслуговування згідно розділу 3 цього Положення. Знижувальний коефіцієнт в тому числі застосовується до всіх нових регулярних рейсів відповідної авіакомпанії, які здійснюються протягом періоду застосуванння знижувального коефіцієнта (1-5 рік з моменту виконання першого нового регулярного рейсу відповідною авіакомпанєю).

З метою застосування, знижувальних коефіцієнтів на послуги з наземного обслуговування та пасажирського обслуговування Нова авіакомпанія не пізніше ніж за 7 робочих днів до дати запланованого виконання першого нового рейсу звертається з письмовим клопотанням на фірмовому бланку за встановленою формою (Додаток 1)  до Аеропорту про застосування знижувальних коефіцієнтів. При цьому Нова авіакомпанія у клопотанні обов’язково додатково зазначає інформацію щодо нового регулярного рейсу, який планується відкрити з/до Аеропорту м. Львова, а саме:

- запланований розклад виконання рейсу із зазначенням періоду виконання та типу ПС;

- очікувана середня завантаженість рейсу протягом кожного календарного року;

- орієнтовну мінімальну ціну квитка на  рейс без врахування знижувальних коефіцієнтів;

- зменшену орієнтовну мінімальну ціну квитка на рейс, яка враховує застосування знижувальних коефіцієнтів.

У випадку дотримання Новою авіакомпанією вимог даного пункту Аеропорт задовольняє клопотання Авіакомпанії та надає відповідну Додаткову угоду про застосування знижувальних коефіцієнтів на послуги з наземного обслуговування та пасажирського обслуговування на новий регулярний рейс не пізніше ніж за 2 робочі дні до дати запланованого виконання першого нового рейсу Нової авіакомпанії.

Положення даного пункту застосовуються до Авіакомпаній, з якими укладено відповідні додаткові угоди та протягом терміну, на який їх було укладено. Нові додаткові угоди з Авіакомпаніями відповідно до даного пункту не укладаються та письмові клопотання від Авіакомпаній не підлягають розгляду, про що Авіакомпанії повідомляються письмово.

3.8. Максимальні знижувальні коефіцієнти, які застосовуються на послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування для Авіакомпанії, яка бажає здійснювати нові регулярні  рейси, крім рейсів в США, Канаду, Таїланд, Китай:

Кількість нових регулярних рейсів, які виконуються одночасно*

Період застосування знижувального коефіцієнта на послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування (рік, з початку виконання першого нового регулярного рейсу)**

Рік 1

Рік 2

Рік 3

1 новий регулярний рейс

0,3

0,5

0,7

2-3 нових регулярний рейсів

0,2

0,3

0,5

4 і більше нових регулярних рейсів

0,1

0,2

0,3

* - к-сть нових регулярних рейсів які виконуються одночасно однією  Авіакомпанією з моменту виконання першого нового регулярного рейсу. У випадку, якщо Авіакомпанія тимчасово призупиняє виконання або відміняє новий регулярний рейс протягом дії програми, розмір знижувального коефіцієнта перераховується відповідно до фактичної кількості рейсів, які виконуються.

** - знижувальний коефіцієнт застосовується виключно до рейсів, щодо яких не застосований жодний понижуючий коефіцієнт на послуги з наземного та пасажирського обслуговування згідно розділу 3 цього Положення.

 Приклад застосування:
Авіакомпанія планує відкривати наступні нові регулярні рейси):
-              з 01.09.17 рейс за маршрутом А
-              з 01.10.17 рейс за маршрутом Б
-              з 11.10.17 рейс за маршрутом В
-              з 01.12.17 рейс за маршрутом Д
Знижувальні коефіцієнти, які застосовуються на послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування протягом першого року (з 01.09.17 – дата виконання першого нового регулярного рейсу):
-              з 01.09.17 по 30.09.17 включно до рейсу за маршрутом А знижувальний коефіцієнт 0,3
-              з 01.10.17 по 10.10.17 включно до рейсів за маршрутами А, Б знижувальний коефіцієнт 0,2
-              з 11.10.17 по 30.11.17 включно до рейсів за маршрутами А, Б, В знижувальний коефіцієнт 0,2
-              з 01.12.17 по 31.08.18 включно до рейсів за маршрутами А, Б, В, Г знижувальний коефіцієнт 0,1
-              з 01.09.18 по 31.08.19 включно до рейсів за маршрутами А, Б, В, Г знижувальний коефіцієнт 0,2
-              з 01.09.19 по 31.08.20 включно до рейсів за маршрутами А, Б, В, Г знижувальний коефіцієнт 0,3

З метою застосування знижувальних коефіцієнтів на послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування Авіакомпанія не пізніше ніж за 7 робочих днів до дати запланованого виконання першого нового регулярного рейсу звертається з письмовим клопотанням на фірмовому бланку за встановленою формою (Додаток 1) до Аеропорту про застосування знижувальних коефіцієнтів. Клопотання подається на кожний новий регулярний рейс окремо. При цьому Авіакомпанія у клопотанні обов’язково додатково зазначає інформацію щодо нового регулярного рейсу, який планується відкрити з Аеропорту м. Львова, а саме:

-   запланована (фактична) дата офіційного анонсу про відкриття рейсу;

-   запланована (фактична) дата початку продажу квитків на рейс;

-   запланований розклад виконання рейсу із зазначенням періоду виконання та типу ПС;

-   очікувана середня завантаженість рейсу протягом кожного календарного року;

- орієнтовну мінімальну ціну квитка на  рейс без врахування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів;

- зменшену орієнтовну мінімальну ціну квитка на рейс, яка враховує застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів.

Авіакомпанія має розпочати виконувати новий регулярний рейс протягом 12 місяців з фактичної дати офіційного анонсу про відкриття рейсу або з фактичної дати початку продажу квитків на рейс (в залежності від того, яка подія була останньою). Після офіційного анонсу про відкриття рейсу та початку продажу квитків на рейс, даний маршрут стає зарезервованим за Авіакомпанією, та клопотання від інших Авіакомпаній щодо застосування програми стимулювання на даному маршруту не підлягають задоволенню. Якщо Авіакомпанія припиняє продаж квитків на рейс в період між фактичною датою офіційного анонсу про відкриття рейсу або фактичною датою початку продажу квитків на рейс (в залежності від того, яка подія була останньою) та днем здійснення першого нового регулярного рейсу, такий маршрут перестає бути зарезервованим Авіакомпанією та стає доступним для інших Авіакомпаній з дня припинення продажу квитків.

Відділ роботи з договорами на підставі затвердженого Генеральним директором Аеропорту письмового рішення про застосування знижувальних коефіцієнтів на послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування на новий регулярний рейс готує та направляє Авіакомпанії для підписання Додаткову угоду про застосування знижувальних коефіцієнтів на послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування на новий регулярний рейс, які застосовуються з дня  виконання першого нового регулярного рейсу. При цьому зазначена додаткова угода готується на підставі рішення щодо першого нового регулярного рейсу, щодо всіх наступних нових регулярних рейсів – вони долучаються до програми стимулювання відповідно до даного пункту на підставі відповідних рішень без укладення додаткових угод.

У випадку дотримання Авіакомпанією вимог даного пункту Аеропорт задовольняє клопотання Авіакомпанії та надає відповідну Додаткову угоду про застосування знижувальних коефіцієнтів на послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування на новий регулярний рейс не пізніше ніж за 2 робочі дні до дати запланованого виконання першого нового рейсу Авіакомпанії.

3.9. Максимальні знижувальні коефіцієнти, які застосовуються на послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування при виконанні Авіакомпанією нових регулярних рейсів, крім рейсів до США, Канади, Таїланду, Китаю (за умови відкриття Авіакомпанією не менше п’яти нових регулярних рейсів протягом двох місяців), встановлюється у наступних розмірах:

Річний показник відправлених пасажирів (тис. пас.)*

Період застосування знижувального коефіцієнта на послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування (рік, з початку виконання першого рейсу)**

Рік 1

Рік 2

Рік 3

Рік 4

Рік 5

0-14,999

0,1

0,4

0,5

-

-

15,000-24,999

0,1

0,1

0,5

0,7

0,8

25,000-34,999

0,1

0,1

0,4

0,6

0,7

35,000-49,999

0,1

0,1

0,1

0,5

0,6

50,000-64,999

0,1

0,1

0,1

0,4

0,5

65,000-84,999

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

85,000+

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

* - рік означає період часу протягом 12 місяців з дня  виконання першого нового регулярного рейсу.

** - знижувальний коефіцієнт до наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування застосовується виключно до рейсів щодо яких не застосований знижувальний коефіцієнт згідно розділу 3 цього Положення.

Примітка: розмір знижувального коефіцієнту протягом першого року виконання нових регулярних рейсів становить 0,1 незалежно від обсягів відправок пасажирів. Розмір знижувального коефіцієнту на кожен наступний рік визначається в залежності від обсягів відправок пасажирів у попередньому році на всіх нових регулярних рейсах.

З метою застосування знижувальних коефіцієнтів на послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування Авіакомпанія не пізніше ніж за 7 робочих днів до дати запланованого виконання першого нового регулярного рейсу звертається з письмовими клопотаннями на фірмовому бланку за встановленою формою (Додаток 1) до Аеропорту про застосування знижувальних коефіцієнтів на п’ять або більше нових регулярних рейсів. Клопотання подаються на кожний новий регулярний рейс окремо. При цьому Авіакомпанія у клопотаннях обов’язково додатково зазначає інформацію щодо нових регулярних рейсів, який планується відкрити з Аеропорту м. Львова, а саме:

-   запланована (фактична) дата офіційного анонсу про відкриття рейсу;

-   запланована (фактична) дата початку продажу квитків на рейс;

-   запланований розклад виконання рейсу із зазначенням періоду виконання та типу ПС;

-   очікувана середня завантаженість рейсу протягом кожного календарного року;

-   орієнтовну мінімальну ціну квитка на рейс без врахування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів;

-   зменшену орієнтовну мінімальну ціну квитка на рейс, яка враховує застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів.

Авіакомпанія має розпочати виконувати новий регулярний рейс протягом 12 місяців з фактичної дати офіційного анонсу про відкриття рейсу або з фактичної дати початку продажу квитків на рейс (в залежності від того, яка подія була останньою). Після офіційного анонсу про відкриття рейсу та початку продажу квитків на рейс, даний маршрут стає зарезервованим за Авіакомпанією, та клопотання від інших Авіакомпаній щодо застосування програми стимулювання на даному маршруту не підлягають задоволенню. Якщо Авіакомпанія припиняє продаж квитків на рейс в період між фактичною датою офіційного анонсу про відкриття рейсу або фактичною датою початку продажу квитків на рейс (в залежності від того, яка подія була останньою) та днем здійснення першого нового регулярного рейсу, такий маршрут перестає бути зарезервованим Авіакомпанією та стає доступним для інших Авіакомпаній з дня припинення продажу квитків.

У випадку дотримання Авіакомпанією вимог даного пункту Аеропорт задовольняє клопотання Авіакомпанії.

4. Прикінцеві положення     

4.1. Клопотання про застосування знижувальних коефіцієнтів, а також повідомлення про кількість виконаних рейсів та кількість перевезених пасажирів, які містять неповну запитувану інформацію, Аеропортом не розглядається, про що Авіакомпанія повідомляється письмово.

4.2. В разі, якщо після отримання знижувальних коефіцієнтів, Авіакомпанія не розпочала здійснювати експлуатацію нових або додаткових регулярних рейсів протягом 60 календарних днів, дія знижувальних коефіцієнтів скасовується.

4.3. У випадку, якщо протягом дії знижувальних коефіцієнтів на граничні ставки аеропортових зборів або на послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування Авіакомпанією здійснено порушення своїх зобов’язань, у тому числі виникає прострочена заборгованість за надані аеропортом послуги згідно умов укладених угод, Аеропорт має право в односторонньому порядку відмовити Авіакомпанії в застосуванні знижувальних коефіцієнтів, про що Аеропорт письмово повідомляє Авіакомпанію за 30 (тридцять) календарних днів до скасування умов про застосування знижувальних коефіцієнтів. Неотримання Авіакомпанією такого письмового повідомлення за умови, що воно направлене Аеропортом належним чином (кур’єрською службою або засобами поштового зв’язку за місцем знаходження Авіакомпанії, електронною поштою або факсом, які наведені в Стандартній угоді ІАТА про наземне обслуговування (спрощена процедура), не зупиняє дію відмови в застосуванні знижувальних коефіцієнтів.

4.4. В разі, якщо після отримання знижувальних коефіцієнтів, Авіакомпанія не розпочала здійснювати експлуатацію нових або додаткових регулярних рейсів протягом 60 календарних днів з дня Запланованої дати початку виконання рейсів, що зазначені у відповідному Клопотанні, дія  знижувальних коефіцієнтів скасовується.

4.5. У випадку виконання Авіакомпанією лише одного сегмента із заявленого у Клопотанні маршруту рейсу (через форс-мажорні обставини, метеоумови, технічні та інші об’єктивні причини), знижувальні коефіцієнти до граничних ставок аеропортових зборів, послуг з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування також застосовуються до виконаного Авіакомпанією сегмента, та даний сегмент враховується при визначені загальної кількості виконаних Авіакомпанією рейсів та кількості перевезених пасажирів.

4.6. У випадку, якщо Авіакомпанія (основна Авіакомпанія):

1) зареєстрована в Європейському Союзі,

2) розпочала виконання нових регулярних рейсів зі Львова до аеропортів Великобританії (та у зворотному напрямку) та до даних рейсів застосовуються знижувальні коефіцієнти до граничних ставок аеропортових зборів, послуг з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування відповідно до поданого Авіакомпанією Клопотання та прийнятого Аеропортом Рішення,

3)    у зв’язку з планованим виходом Великобританії з Європейського союзу припиняє виконання рейсів зі Львова до аеропортів Великобританії (та у зворотному напрямку) та в подальшому такі рейси будуть виконуватись Авіакомпанією, яка зареєстрована у Великобританії та пов’язана з основною Авіакомпанією,

вищевказані рейси враховуються при визначені загальної кількості виконаних основною Авіакомпанією рейсів та кількості перевезених пасажирів. При цьому наземне обслуговування рейсів Авіакомпанії, яка зареєстрована у Великобританії та пов’язана з основною Авіакомпанією, та оплата за таке обслуговування здійснюється на умовах договору, укладеного з основною Авіакомпанією.

Для включення загальної кількості виконаних Авіакомпанією, яка зареєстрована у Великобританії та пов’язана з основною Авіакомпанією, рейсів та кількості перевезених нею пасажирів до загальної кількості рейсів та перевезених пасажирів основної Авіакомпанії, яка зареєстрована в Європейському Союзі та з якою укладена відповідна угода, основна Авіакомпанія подає Аеропорту нове Клопотання за формою, зазначеною в Додатку 1, в якому зазначає інформацію щодо Авіакомпанії, яка зареєстрована у Великобританії та пов’язана з основною Авіакомпанією.