Знижувальні коефіцієнти

Знижувальні коефіцієнти до граничних ставок аеропортових зборів, послуг з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування на ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького» (відповідно до Наказу від 18.05.2016 №229) 

"Положення про застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів, послуг з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування в ДП "МА "Львів" ім. Данила Галицького" (витяг)

1. Загальні положення 

1.1. Положення про застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів, послуг з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування в ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького» (надалі Положення), розроблене відповідно до норм Конституції України, Повітряного кодексу України, Закону України «Про захист економічної конкуренції», Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», Наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.04.2008р. №433, Наказу Державіаслужби від 24.10.2014р. №686, інших нормативно-правових актів чинного законодавства України.

1.2. Положення визначає механізм застосування знижувальних коефіцієнтів на послуги з наземного обслуговування повітряних суден, пасажирського обслуговування та застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів.

 1.4. У даному Положенні терміни використовуються у такому значенні:

Наземне обслуговування ПС – комплекс послуг з наземного обслуговування повітряних суден.

Пасажирське обслуговування – комплекс послуг, що надаються при обслуговуванні пасажирів та їх багажу.

Регулярний рейс - рейс, що входить до серії польотів, пов'язаних із перевезеннями пасажирів, вантажу та пошти, які доступні для загального платного користування та виконуються згідно з офіційно затвердженим розкладом руху між одними й тими самими двома чи більше пунктами, незалежно від комерційної завантаженості. До регулярних рейсів належать затверджені в розкладі додаткові рейси цієї серії, які виконуються цим самим перевізником;

Нова авіакомпанія - авіакомпанія, яка не здійснювала регулярних рейсів з/до аеропорту м.Львова.

Новий рейс - регулярний рейс, пов'язаний із перевезеннями пасажирів, який не виконувався між аеропортом м. Львова та іншим аеропортом на цілорічній основі протягом останніх 12 календарних місяців будь-якою Авіакомпанією.

Якщо Авіакомпанія починає виконувати новий рейс – то протягом 6 місяців з моменту його виконання інша Авіакомпанія також має право здійснювати польоти по такому маршруту та отримувати знижку відповідно до програм знижувальних коефіцієнтів, передбачених даним Положенням з врахуванням обмежень встановлених іншими програмами даного Положення

Частота польотів – кількість польотів, які виконуються Авіакомпанією по певному регулярному рейсу за звітний період (тиждень, місяць).

Чартерний рейс (чартерне повітряне перевезення) - нерегулярне повітряне перевезення, що здійснюється на підставі договору чартеру (фрахтування), за яким авіаперевізник надає фрахтівнику або фрахтівникам за плату визначену кількість місць або всю місткість повітряного судна на один або декілька рейсів для перевезення пасажирів, багажу, вантажу або пошти, що зазначені фрахтівником. При цьому, для визначення кількості виконаних чартерних рейсів з метою нарахування знижувальних коефіцієнтів до чартерних рейсів відносяться лише:

-                рейси, які виконані з метою перевезення пасажирів та багажу;

-                рейси, які виконані з метою перевезення вантажів та пошти.

Граничні ставки аеропортових зборів - аеропортові збори, затверджені Наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.04.2008р. №433 (крім збору за наднормативну стоянку ПС).

Весняно-літній період (літній сезон) - з 1 квітня до 30 вересня.

Осінньо-зимовий період (зимовий сезон) з 1 жовтня до 31 березня.

Малоінтенсивний маршрут - визначений маршрут, на якому виконуються регулярні (не нові) рейси з частотою виконання до двох рейсів на тиждень (включно).

2. Порядок застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів

2.3.2 Максимальні знижувальні коефіцієнти, які застосовуються до граничних ставок аеропортових зборів при виконанні Авіакомпанією, яка бажає здійснювати новий регулярний рейс, крім рейсів до США, Канади, Таїланду, Китаю, встановлюється у наступних розмірах:

Рік виконання нового регулярного рейсу

Розмір знижувального коефіцієнту до граничних ставок аеропортових зборів*

Період застосування знижувального коефіцієнта (міс., з початку виконання рейсу)

1 рік

0,2

1 - 12

2 рік

0,3

13 - 24

3 рік

0,4

25 - 36

* знижувальний коефіцієнт до граничних ставок аеропортових зборів застосовується виключно до рейсів щодо яких не застосований знижувальний коефіцієнт згідно розділу 2 цього Положення.

З метою застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів Авіакомпанія не пізніше ніж за 7 робочих днів до дати запланованого виконання нового регулярного рейсу звертається з письмовим клопотанням на фірмовому бланку за встановленою формою (Додаток 1) до Аеропорту про застосування знижувальних коефіцієнтів. Клопотання подається на кожний новий регулярний рейс окремо. При цьому Авіакомпанія у клопотанні обов’язково додатково зазначає інформацію щодо нового регулярного рейсу, який планується відкрити з Аеропорту м. Львова, а саме:

-   запланована (фактична) дата офіційного анонсу про відкриття рейсу;

-   запланована (фактична) дата початку продажу квитків на рейс;

-   запланований розклад виконання рейсу із зазначенням періоду виконання та типу ПС;

-  очікувана середня завантаженість рейсу протягом кожного календарного року;

- орієнтовну мінімальну ціну квитка на  рейс без врахування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів;

- зменшену орієнтовну мінімальну ціну квитка на рейс, яка враховує застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів.

Авіакомпанія має розпочати виконувати новий регулярний рейс протягом 6 місяців з фактичної дати офіційного анонсу про відкриття рейсу або з фактичної дати початку продажу квитків на рейс (в залежності від того, яка подія була останньою).

Відділ роботи з договорами на підставі затвердженого Генеральним директором Аеропорту письмового рішення про застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів на новий регулярний рейс готує та направляє Авіакомпанії для підписання Додаткову угоду про застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів на новий регулярний рейс, які застосовуються з дня виконання першого нового регулярного рейсу. При цьому зазначена додаткова угода готується на підставі рішення щодо першого нового регулярного рейсу, щодо всіх наступних нових регулярних рейсів – вони долучаються до програми стимулювання відповідно до даного пункту на підставі відповідних рішень без укладення додаткових угод.

У випадку дотримання Авіакомпанією вимог даного пункту Аеропорт задовольняє клопотання Авіакомпанії та надає відповідну Додаткову угоду про застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів на новий регулярний рейс не пізніше ніж за 2 робочі дні до дати запланованого виконання першого нового рейсу Авіакомпанії.

2.4. У випадку виконання регулярних рейсів Авіакомпанією з граничною частотою: в літній сезон - понад 80 регулярних рейсів протягом одного календарного місяця, в зимовий сезон - понад 60 регулярних рейсів протягом одного календарного місяця, застосовуються наступні знижувальні коефіцієнти до граничних ставок аеропортових зборів на кожен додатковий регулярний рейс, що перевищує граничну частоту:

Перевищення граничної частоти регулярних рейсів на місяць

Розмір знижувального коефіцієнта на аеропортові збори на кожен додатковий регулярний рейс

 

Період застосування знижувального коефіцієнта

+1 і більше

0,2

звітний місяц

* - знижувальний коефіцієнт до граничних ставок аеропортових зборів застосовується виключно до рейсів, щодо яких не застосований знижувальний коефіцієнт згідно розділу 2 цього Положення.

При визначенні кількості виконаних (або планованих) регулярних рейсів протягом звітного місяця додаються міжнародні та внутрішні регулярні рейси відправлені з Аеропорту м. Львова.

З метою застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів Авіакомпанія (при плануванні регулярних рейсів з вказаною граничною частотою у звітному місяці) до шостого числа (включно) звітного місяця звертається з письмовим клопотанням на фірмовому бланку за встановленою формою  (Додаток 3) до Аеропорту про застосування знижувальних коефіцієнтів. При цьому Авіакомпанія у клопотанні обов’язково додатково зазначає інформацію щодо частоти виконання регулярних рейсів з Аеропорту м. Львова та щодо кількості рейсів, які перевищують встановлену граничну частоту, а саме:

- кількість планованих до виконання регулярних рейсів (за зазначений період);

- орієнтовну мінімальну ціну квитка на рейс без врахування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів;

- зменшену орієнтовну мінімальну ціну квитка на рейс, яка враховує застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів.

У випадку дотримання Авіакомпанією вимог даного пункту Аеропорт задовольняє клопотання Авіакомпанії, шляхом повідомлення про затвердження рішення про застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів на додаткові регулярні рейси протягом 5 робочих днів з моменту отримання відповідного письмового клопотання від Авіакомпанії.

У випадку, якщо фактична кількість виконаних регулярних рейсів в звітному місяці відрізняється від кількості, що зазначена Авіакомпанією в письмовому клопотанні, знижувальні коефіцієнти застосовуються відповідно до фактичної кількості виконаних додаткових регулярних рейсів, що перевищують граничну частоту.

2.6. Максимальні знижувальні коефіцієнти, які застосовуються до граничних ставок аеропортових зборів при виконанні Авіакомпанією чартерних рейсів, яка здійснила 35 (включно) і більше рейсів за один календарний (звітний) місяць, встановлюється у наступних розмірах: 

Кількість здійснених рейсів* за один календарний (звітний)  місяць

Розмір знижувального коефіцієнту до граничних ставок аеропортових зборів**

Період застосування знижувального коефіцієнта

35-44

0,90

звітний місяць

45-49

0,85

звітний місяць

50 і більше

0,70

звітний місяць

* знижувальний коефіцієнт до граничних ставок аеропортових зборів застосовується виключно до рейсів щодо яких не застосований знижувальний коефіцієнт згідно розділу 2 цього Положення.

** знижувальний коефіцієнт до граничних ставок аеропортових зборів застосовується з першого чартерного рейсу Авіакомпанії у поточному місяці, при виконанні 35 (включно) і більше рейсів за один календарний (звітний) місяць

При визначенні кількості виконаних Авіакомпанією рейсів протягом звітного місяця береться загальна кількість відправлених чартерних рейсів у даному місяці (по факту). У випадку виникнення ситуації, коли приліт ПС припадає на звітний місяць, а відліт ПС – на місяць, наступний за звітним, такий рейс враховується до загальної кількості рейсів, виконаних в місяці, наступному за звітним.

З метою застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів  Авіакомпанія (при плануванні чартерних рейсів з вказаною загальною кількості рейсів у звітному місяці) до шостого числа (включно) звітного місяця звертається з письмовим клопотанням про застосування знижувальних коефіцієнтів на фірмовому бланку за встановленою формою (Додаток 9).

У разі виконання протягом звітного місяця достатньої кількості рейсів для застосування знижувального коефіцієнту, починаючи з останнього дня звітного місяця група обліку наданих послуг центральної диспетчерської аеропорту здійснює формування форм «С» за звітний місяць та застосовує відповідний знижувальний коефіцієнт до граничних ставок аеропортових зборів до всіх чартерних рейсів, що були виконані протягом звітного місяця та на які поширювалась дія пункту 2.6. Положення. У випадку виникнення різниці між сумами фактично сплачених коштів за аеропортове обслуговування чартерних рейсів, які було виконано протягом звітного місяця, та сумами, що зазначені у формах «С» після їх корекції, така різниця є переплатою Авіакомпанії за аеропортове обслуговування та використовується як передоплата за майбутні рейси.

У випадку виникнення розбіжностей між порядком формування форм «С», що встановлені умовами договору, та порядком встановленим даним пунктом, застосовуються норми даного пункту Положення. Подаючи клопотання про застосування знижувальних коефіцієнтів Авіакомпанія надає свою згоду з умовами даного пункту Положення.

2.7. Максимальні знижувальні коефіцієнти, які застосовуються до граничних ставок аеропортових зборів, для Авіакомпаній, які здійснюють регулярні рейси на малоінтенсивному маршруті (з частотою виконання до двох рейсів на тиждень (включно))* при умові збільшення загальної частоти (в тиждень) виконання регулярних рейсів на даному маршруті, крім рейсів до США, Канади, Таїланду, Китаю:

 

Розмір знижувального коефіцієнту до граничних ставок аеропортових зборів**

Період застосування знижувального коефіцієнта

(міс., з початку виконання першого регулярного рейсу по маршруту, що збільшує загальну частоту виконання (тиждень))

0,70

6

* частота виконання регулярних рейсів на тиждень визначається як співвідношення кількісті виконаних регулярних рейсів усіх Авіакомпаній за даним маршрутом за останніх повних 12 місяців перед подання клопотання Авіакомпанії та кількістю тижнів за цей період (12 місяців);

** знижувальний коефіцієнт до граничних ставок аеропортових зборів застосовується виключно до рейсів щодо яких не застосований знижувальний коефіцієнт згідно розділу 2 цього Положення.

З метою застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів Авіакомпанія не пізніше ніж за 15 днів до дати запланованого збільшення частоти виконання регулярних рейсів на малоінтенсивному маршруті звертається з письмовим клопотанням на фірмовому бланку за встановленою формою (Додаток 11) до Аеропорту.

Аеропорт аналізує інформацію, чи дійсно протягом 12 місяців частота виконання регулярних рейсів за даним маршрутом була не більше двох рейсів на тиждень. Авіакомпанії, що виконують рейси на цьому маршруті, та Авіакомпанія ініціатор повідомляються про можливість застосування знижувальних коефіцієнтів на даному маршруті згідно умов даного пункту Положення протягом 2 днів з моменту прийняття відповідного рішення. Авіакомпанії, які бажають приєднатися до програми згідно цього пункту Положення та не були ініціаторами застосування положень даної програми, звертається з письмовим клопотанням на фірмовому бланку за встановленою формою (Додаток 11) до Аеропорту протягом 5 днів з моменту отримання відповідного повідомлення аеропорту.

2.8. Знижувальні коефіцієнти, які застосовуються до граничних ставок аеропортових зборів для Авіакомпанії, яка відправила 55 000 і більше пасажирів на міжнародних регулярних рейсах за один календарний (звітний) рік, крім рейсів до США, Канади, Таїланду, Китаю, встановлюється у наступних розмірах:

Річний показник відправлених пасажирів

(тис.пас.)

Період застосування знижувального коефіцієнту до граничних ставок аеропортових зборів

(рік, з початку здійснення першого міжнародного регулярного рейсу за новою програмою)

Рік 1

Рік 2

120,000 і більше

0,20

0,20

115,000 – 119,999

0,40

0,40

110,000 – 114,999

0,50

0,50

100,000 – 109,999

0,60

0,60

85,000 – 99,999

0,70

0,70

55,000 – 84,999

0,95

0,95

Примітки:

-          рік означає 12 місячний період часу з моменту виконання першого регулярного рейсу за новою програмою.

-      знижувальний коефіцієнт до граничних ставок аеропортових зборів застосовується виключно до Авіакомпаній, які не використовують інші програми знижувальних коефіцієнтів згідно розділу 2 цього Положення. Якщо Авіакомпанія застосовує інші програми знижувальних коефіцієнтів згідно розділу 2 цього Положення, дозволяється перехід на дану програму з дати, зазначеної в клопотанні.

-   При визначенні річного показника відправлених пасажирів Авіакомпанії додаються показники як самої Авіакомпанії, так і авіакомпаній та/або її дочірніх компаній, та/або груп компаній, які належать Авіакомпанії на праві власності (100%).

Для визначення кількості відправлених пасажирів з Аеропорту протягом звітного року береться загальна кількість фактично відправлених пасажирів даної Авіакомпанії (в тому числі авіакомпаній та/або її дочірніх компаній, та/або груп компаній), які належать Авіакомпанії на праві власності (100%) на всіх міжнародних регулярних рейсах протягом 12 місяців, що передують місяцю, в якому було подано відповідне клопотання. У зв’язку з введенням карантинних обмежень, спричинених поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 у 2020 році, для Авіакомпаній що звертаються з відповідним клопотання про приєднання до даної програми у 2021 році, при визначення кількості відправлених пасажирів з Аеропорту протягом звітного року береться загальна кількість фактично відправлених пасажирів даної Авіакомпанії (в тому числі авіакомпаній та/або її дочірніх компаній, та/або груп компаній), які належать Авіакомпанії на праві власності (100%) на всіх міжнародних регулярних рейсах протягом 12 місяців 2019 року. Авіакомпанії які у 2020 році приєдналась до зазначеної програми знижувальних коефіцієнтів та не змогли забезпечити відправку пасажирів в необхідній кількості через карантинні обмеження, мають право повторно звернутися з новим клопотанням по даній програмі (при цьому попередня додаткова угода на застосування програми знижувальних коефіцієнтів викладається в новій редакції).

Розмір знижувального коефіцієнту на другий рік дії програми визначається в залежності від обсягів відправлених пасажирів даної Авіакомпанії (в тому числі авіакомпаній та/або її дочірніх компаній, та/або груп компаній), які належать Авіакомпанії на праві власності (100%) у першому році дії програми.

Зазначена в даному пункті положення програма знижувальних коефіцієнтів не застосовується для маршрутів, які є зарезервованим за авіакомпаніями як нові регулярні рейси.

З метою застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів Авіакомпанія звертається з письмовим клопотанням про застосування знижувальних коефіцієнтів на фірмовому бланку за встановленою формою (Додаток 13).

У випадку якщо Авіакомпанія додає до програми знижувальних коефіцієнтів регулярні рейси по маршрутам, що не були зазначені в попередньому клопотанні (клопотаннях), вона звертається до Аеропорту з відповідним додатковим клопотанням за встановленою формою (Додаток 13) та відповідно до зазначеної в даному пункті процедури. В цьому випадку Аеропорт розглядає клопотання та приймає відповідне рішення в порядку, передбаченому даним пунктом, при цьому нові Додаткові угоди про застосування знижувальних коефіцієнтів не укладаються.

Якщо в клопотанні, що подається Авіакомпанією відповідно до даного пункту, зазначено маршрути, які є зарезервованим за авіакомпаніями як нові регулярні рейси, таке клопотання не підлягає задоволенню, про що Аеропорт повідомляє Авіакомпанію.

2.91. Максимальний знижувальний коефіцієнт, який застосовується до граничних ставок аеропортових зборів при виконанні Авіакомпанією внутрішніх регулярних рейсів, застосовується у наступному розмірі:

 

Розмір знижувального коефіцієнту до граничних ставок аеропортових зборів*

Період застосування знижувального коефіцієнта

0,7

01.10.2021 - 31.03.2022

* знижувальний коефіцієнт до граничних ставок аеропортових зборів застосовується виключно до рейсів щодо яких не застосований знижувальний коефіцієнт згідно розділу 2.

З метою застосування знижувального коефіцієнту до граничних ставок аеропортових зборів Авіакомпанія звертається з письмовим клопотанням про застосування знижувального коефіцієнта на фірмовому бланку за встановленою формою (Додаток 19).

Клопотання, що були подані авіакомпаніями про застосування даної програми на період з жовтня по грудень 2021 року (згідно Додатку 19) застосовуються при продовження дії програми в майбутньому за умови, що розмір знижувального коефіцієнта не змінюється. 

2.10. Максимальні знижувальні коефіцієнти, які застосовуються до граничних ставок аеропортових зборів для Авіакомпанії, яка здійснила регулярні рейси за трьома та більше маршрутами за один календарний місяць, крім рейсів до США, Канади, Таїланду, Китаю встановлюється у наступних розмірах:

Кількість маршрутів за один календарний (звітний) місяць

Розмір знижувального коефіцієнта який застосовуються до граничних ставок аеропортових зборів*

Період застосування знижувального коефіцієнта

 

3

0,6

місяць, наступний за звітним

4

0,4

місяць, наступний за звітним

5 і більше

0,2

місяць, наступний за звітним

* знижувальний коефіцієнт до граничних ставок аеропортових зборів застосовується виключно до рейсів щодо яких не застосований знижувальний коефіцієнт згідно розділу 2 цього Положення.

При визначенні кількості маршрутів беруться усі маршрути з Аеропорту у регулярному сполученні за звітний місяць Авіакомпанії (в тому числі авіакомпаній та/або її дочірніх компаній, та/або груп компаній), які належать Авіакомпанії на праві власності (100%). У випадку виникнення ситуації, коли приліт ПС припадає на звітний місяць, а відліт ПС – на місяць, наступний за звітним, такий маршрут враховується до загальної кількості в місяці наступному за звітним.

Для отримання знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів за даною програмою в місяці, наступному за звітним, Авіакомпанія до п’ятого числа (включно) місяця наступного за звітним звертається з письмовим клопотанням про застосування знижувальних коефіцієнтів на фірмовому бланку за встановленою формою (Додаток 17) з переліком здійснених маршрутів (не менше 3) з Аеропорту протягом звітного місяця.

3. Знижувальны коефіцієнти на послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування

3.5. Максимальні знижувальні коефіцієнти, які застосовуються на послуги з наземного обслуговування повітряних суден для Авіакомпанії, яка здійснила 30* і більше рейсів за один календарний (звітний) місяць: 

Кількість здійснених рейсів за один календарний (звітний) місяць

Розмір знижувального коефіцієнта на наземне обслуговування**

Період застосування знижувального коефіцієнта

30*-39

0,7

місяць, наступний за звітним

40-54

0,5

місяць, наступний за звітним

55-64

0,4

місяць, наступний за звітним

65- і більше

0,3

місяць, наступний за звітним

* - мінімальна кількість здійснених рейсів за один календарний (звітний) місяць, що необхідна для застосування знижувального коефіцієнта. У лютому місяці мінімальна кількість здійснених рейсів, що необхідна для застосування знижувального коефіцієнта, застосовується в кількості календарних днів даного місяця, тобто 28 (29) рейсів.

** - знижувальний коефіцієнт застосовується виключно до рейсів, щодо яких не застосований жодний понижуючий коефіцієнт на послуги з наземного обслуговування згідно розділу 3 цього Положення.

При визначенні кількості виконаних Авіакомпанією рейсів протягом звітного місяця береться загальна кількість відправлених рейсів, як регулярних, так і не регулярних.

Для отримання знижувального коефіцієнта на послуги з наземного обслуговування повітряних суден в місяці, наступному за звітним, Авіакомпанія до шостого числа (включно) місяця наступного за звітним надсилає Аеропорту повідомлення за встановленою формою (Додаток 7) з переліком здійснених рейсів (не менше 30*) з Аеропорту протягом звітного місяця, щодо яких не застосовувались жодні знижувальні коефіцієнти на послуги з наземного обслуговування повітряних суден, передбачені розділом 3 цього Положення.

У випадку дотримання Авіакомпанією вимог даного пункту Аеропорт направляє Авіакомпанії повідомлення про затвердження рішення про застосування знижувальних коефіцієнтів на послуги з наземного обслуговування протягом 5 робочих днів з моменту отримання відповідного письмового повідомлення від Авіакомпанії.

3.6. Максимальні знижувальні коефіцієнти, які застосовуються на послуги з пасажирського обслуговування для Авіакомпанії, яка перевезла 5000 і більше пасажирів за один календарний місяць:

Кількість перевезених пасажирів за один календарний місяць

Розмір знижувального коефіцієнта *

Період застосування знижувального коефіцієнта

5 000-9 999

0,8

місяць, наступний за звітним

10 000- 14 999

0,7

місяць, наступний за звітним

15 000 і більше

0,5

місяць, наступний за звітним

* - знижувальний коефіцієнт застосовується виключно до пасажирів, які були перевезені на рейсах, щодо яких не застосований жодний понижуючий коефіцієнт на послуги з пасажирського обслуговування згідно розділу 3 цього Положення.

При визначенні кількості перевезених пасажирів протягом звітного місяця береться загальна кількість перевезених пасажирів, як на регулярних рейсах, так і нерегулярних.

Для отримання знижувального коефіцієнта на послуги з пасажирського обслуговування в місяці, наступному за звітним, Авіакомпанія до шостого числа (включно) місяця наступного за звітним, надсилає Аеропорту повідомлення за встановленою формою (Додаток 7) про кількість перевезених пасажирів протягом звітного місяця (не менше 5000), щодо яких не застосовувались жодні знижувальні коефіцієнти на послуги з пасажирського обслуговування, передбачені розділом 3 цього Положення.

У випадку дотримання Авіакомпанією вимог даного пункту Аеропорт направляє Авіакомпанії повідомлення про затвердження рішення про застосування знижувальних коефіцієнтів на послуги з пасажирського обслуговування протягом 5 робочих днів з моменту отримання відповідного письмового повідомлення від Авіакомпанії.

3.8.1 Максимальні знижувальні коефіцієнти, які застосовуються на послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування для Авіакомпанії, яка бажає здійснювати новий регулярний  рейс, крім рейсів в США, Канаду, Таїланд, Китай: 

Рік виконання нового регулярного рейсу

Розмір знижувального коефіцієнту на послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування*

Період застосування знижувального коефіцієнта (міс., з початку виконання рейсу)

1 рік

0,2

1 - 12

2 рік

0,3

13 - 24

3 рік

0,4

25 - 36

* знижувальний коефіцієнт застосовується виключно до рейсів, щодо яких не застосований жодний понижуючий коефіцієнт на послуги з наземного та пасажирського обслуговування згідно розділу 3 цього Положення.

З метою застосування знижувальних коефіцієнтів на послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування Авіакомпанія не пізніше ніж за 7 робочих днів до дати запланованого виконання першого нового регулярного рейсу звертається з письмовим клопотанням на фірмовому бланку за встановленою формою (Додаток 1) до Аеропорту про застосування знижувальних коефіцієнтів. Клопотання подається на кожний новий регулярний рейс окремо. При цьому Авіакомпанія у клопотанні обов’язково додатково зазначає інформацію щодо нового регулярного рейсу, який планується відкрити з Аеропорту м. Львова, а саме:

-   запланована (фактична) дата офіційного анонсу про відкриття рейсу;

-   запланована (фактична) дата початку продажу квитків на рейс;

-   запланований розклад виконання рейсу із зазначенням періоду виконання та типу ПС;

-   очікувана середня завантаженість рейсу протягом кожного календарного року;

-   орієнтовну мінімальну ціну квитка на  рейс без врахування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів;

-   зменшену орієнтовну мінімальну ціну квитка на рейс, яка враховує застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів.

Відділ роботи з договорами на підставі затвердженого Генеральним директором Аеропорту письмового рішення про застосування знижувальних коефіцієнтів на послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування на новий регулярний рейс готує та направляє Авіакомпанії для підписання Додаткову угоду про застосування знижувальних коефіцієнтів на послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування на новий регулярний рейс, які застосовуються з дня виконання першого нового регулярного рейсу. При цьому зазначена додаткова угода готується на підставі рішення щодо першого нового регулярного рейсу, щодо всіх наступних нових регулярних рейсів – вони долучаються до програми стимулювання відповідно до даного пункту на підставі відповідних рішень без укладення додаткових угод.

У випадку дотримання Авіакомпанією вимог даного пункту Аеропорт задовольняє клопотання Авіакомпанії та надає відповідну Додаткову угоду про застосування знижувальних коефіцієнтів на послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування на новий регулярний рейс не пізніше ніж за 2 робочі дні до дати запланованого виконання першого нового рейсу Авіакомпанії.

3.10. Максимальні знижувальні коефіцієнти, які застосовуються на послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування які здійснюють регулярні рейси на малоінтенсивному маршруті (з частотою виконання до двох рейсів на тиждень (включно))* при умові збільшення загальної частоти (в тиждень) виконання регулярних рейсів на даному маршруті, крім рейсів до США, Канади, Таїланду, Китаю:

Розмір знижувального коефіцієнту на послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування **

Період застосування знижувального коефіцієнта

(міс., з початку виконання першого регулярного рейсу по маршруту, що збільшує загальну частоту виконання (тиждень))

0,50

6

* частота виконання регулярних рейсів на тиждень визначається як співвідношення кількісті виконаних регулярних рейсів усіх Авіакомпаній за даним маршрутом за останніх повних 12 місяців перед подання клопотання Авіакомпанії та кількістю тижнів за цей період (12 місяців);

** знижувальний коефіцієнт на послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування застосовується виключно до рейсів щодо яких не застосований знижувальний коефіцієнт згідно розділу 3 цього Положення.

З метою застосування знижувальних коефіцієнтів на послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування Авіакомпанія не пізніше ніж за 15 днів до дати запланованого збільшення частоти виконання регулярних рейсів на малоінтенсивному маршруті звертається з письмовим клопотанням на фірмовому бланку за встановленою формою (Додаток 11)  до Аеропорту.

Аеропорт аналізує інформацію, чи дійсно протягом 12 місяців частота виконання регулярних рейсів за даним маршрутом була не більше двох рейсів на тиждень. Авіакомпанії, що виконують рейси на цьому маршруті, та Авіакомпанія ініціатор повідомляються про можливість застосування знижувальних коефіцієнтів на даному маршруті згідно умов даного пункту Положення протягом 2 днів з моменту прийняття відповідного рішення. Авіакомпанії, які бажають приєднатися до програми згідно цього пункту Положення та не були ініціаторами застосування положень даної програми, звертається з письмовим клопотанням на фірмовому бланку за встановленою формою (Додаток 11)  до Аеропорту протягом 5 днів з моменту отримання відповідного повідомлення аеропорту.

3.11. Знижувальні коефіцієнти, які застосовуються на послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування для Авіакомпанії що відправила 55 000 і більше пасажирів на міжнародних регулярних рейсах за один календарний (звітний) рік, крім рейсів до США, Канади, Таїланду, Китаю, встановлюється у наступних розмірах: 

Річний показник відправлених пасажирів

(тис.пас.)

Період застосування знижувального коефіцієнту на послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування

(рік, з початку здійснення першого міжнародного регулярного рейсу за новою програмою)

Рік 1

Рік 2

120,000 і більше

0,2

0,2

115,000 – 119,999

0,5

0,5

110,000 – 114,999

0,6

0,6

100,000 – 109,999

0,7

0,7

85,000 – 99,999

0,8

0,8

55,000 – 84,999

0,9

0,9

Примітки:

-       рік означає 12 місячний період часу з моменту виконання першого регулярного рейсу за цією програмою.

-      знижувальний коефіцієнт до граничних ставок аеропортових зборів застосовується виключно до Авіакомпаній, які не використовують інші програми знижувальних коефіцієнтів згідно розділу 3 цього Положення. Якщо Авіакомпанія застосовує інші програми знижувальних коефіцієнтів згідно розділу 3 цього Положення, дозволяється перехід на дану програму з дати, зазначеної в клопотанні.

-   При визначенні річного показника відправлених пасажирів Авіакомпанії додаються показники як самої Авіакомпанії, так і авіакомпаній та/або її дочірніх компаній, та/або груп компаній, які належать Авіакомпанії на праві власності (100%).

Для визначення кількості відправлених пасажирів з Аеропорту протягом звітного року береться загальна кількість фактично відправлених пасажирів даної Авіакомпанії (в тому числі авіакомпаній та/або її дочірніх компаній, та/або груп компаній), які належать Авіакомпанії на праві власності (100%) на всіх міжнародних регулярних рейсах протягом 12 місяців, що передують місяцю, в якому було подано відповідне клопотання.

Розмір знижувального коефіцієнту на другий рік дії програми визначається в залежності від обсягів відправлених пасажирів даної Авіакомпанії (в тому числі авіакомпаній та/або її дочірніх компаній, та/або груп компаній), які належать Авіакомпанії на праві власності (100%) у першому році дії програми.

У зв’язку з введенням карантинних обмежень, спричинених поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 у 2020 році, для Авіакомпаній що звертаються з відповідним клопотання про приєднання до даної програми у 2021 році, при визначення кількості відправлених пасажирів з Аеропорту протягом звітного року береться загальна кількість фактично відправлених пасажирів даної Авіакомпанії (в тому числі авіакомпаній та/або її дочірніх компаній, та/або груп компаній), які належать Авіакомпанії на праві власності (100%) на всіх міжнародних регулярних рейсах протягом 12 місяців 2019 року. Авіакомпанії які у 2020 році приєдналась до зазначеної програми знижувальних коефіцієнтів та не змогли забезпечити відправку пасажирів в необхідній кількості через карантинні обмеження, мають право повторно звернутися з новим клопотанням по даній програмі (при цьому попередня додаткова угода на застосування програми знижувальних коефіцієнтів викладається в новій редакції)

Зазначена в даному пункті положення програма знижувальних коефіцієнтів не застосовується для маршрутів, які є зарезервованим за авіакомпаніями як нові регулярні рейси.

З метою застосування знижувальних коефіцієнтів на послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування Авіакомпанія звертається з письмовим клопотанням про застосування знижувальних коефіцієнтів на фірмовому бланку за встановленою формою (Додаток 13).

У випадку якщо Авіакомпанія додає до програми знижувальних коефіцієнтів регулярні рейси по маршрутам, що не були зазначені в попередньому клопотанні (клопотаннях), вона звертається до Аеропорту з відповідним додатковим клопотанням за встановленою формою (Додаток 13) та відповідно до зазначеної в даному пункті процедури В цьому випадку Аеропорт розглядає клопотання та приймає відповідне рішення в порядку, передбаченому даним пунктом, при цьому нові Додаткові угоди про застосування знижувальних коефіцієнтів не укладаються.

Якщо в клопотанні, що подається Авіакомпанією відповідно до даного пункту, зазначено маршрути, які є зарезервованим за авіакомпаніями як нові регулярні рейси, таке клопотання не підлягає задоволенню, про що Аеропорт повідомляє Авіакомпанію.

3.121. Максимальний знижувальний коефіцієнт, який застосовується на послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування при виконанні Авіакомпанією внутрішніх регулярних рейсів, застосовується у наступному розмірі: 

Розмір знижувального коефіцієнту на послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування *

Період застосування знижувального коефіцієнта

0,7

01.10.2021 - 31.03.2022

* знижувальний коефіцієнт на послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського застосовується виключно до рейсів щодо яких не застосований знижувальний коефіцієнт згідно розділу 3 цього Положення.

З метою застосування знижувального коефіцієнта на послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування Авіакомпанія звертається з письмовим клопотанням про застосування знижувального коефіцієнта на фірмовому бланку за встановленою формою (Додаток 19).

Клопотання, що були подані авіакомпаніями про застосування даної програми на період з жовтня по грудень 2021 року (згідно Додатку 19) застосовуються при продовження дії програми в майбутньому за умови, що розмір знижувального коефіцієнта не змінюється.

3.13. Максимальні знижувальні коефіцієнти, які застосовуються до послуг з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування для Авіакомпанії, яка здійснила регулярні рейси за трьома та більше маршрутами за один календарний місяць, крім рейсів до США, Канади, Таїланду, Китаю встановлюється у наступних розмірах:

 

Кількість маршрутів за один календарний (звітний) місяць

Розмір знижувального коефіцієнту на послуги з наземного обслуговування та пасажирського обслуговування*

Період застосування знижувального коефіцієнта

 

3

0,6

місяць, наступний за звітним

4

0,4

місяць, наступний за звітним

5 і більше

0,2

місяць, наступний за звітним

* знижувальний коефіцієнт на послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування застосовується виключно до рейсів щодо яких не застосований знижувальний коефіцієнт згідно розділу 3 цього Положення.

При визначенні кількості маршрутів беруться усі маршрути з Аеропорту у регулярному сполученні за звітний місяць Авіакомпанії (в тому числі авіакомпаній та/або її дочірніх компаній, та/або груп компаній), які належать Авіакомпанії на праві власності (100%). У випадку виникнення ситуації, коли приліт ПС припадає на звітний місяць, а відліт ПС – на місяць, наступний за звітним, такий маршрут враховується до загальної кількості в місяці наступному за звітним.

Для отримання знижувальних коефіцієнтів з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування за даною програмою в місяці, наступному за звітним, Авіакомпанія до п’ятого числа (включно) місяця наступного за звітним звертається з письмовим клопотанням про застосування знижувальних коефіцієнтів на фірмовому бланку за встановленою формою (Додаток 17) з переліком здійснених маршрутів (не менше 3) з Аеропорту протягом звітного місяця.

4. Прикінцеві положення     

4.1. Клопотання про застосування знижувальних коефіцієнтів, а також повідомлення про кількість виконаних рейсів та кількість перевезених пасажирів, які містять неповну запитувану інформацію, Аеропортом не розглядається, про що Авіакомпанія повідомляється письмово.

4.2. В разі, якщо після отримання знижувальних коефіцієнтів, Авіакомпанія не розпочала здійснювати експлуатацію нових або додаткових регулярних рейсів протягом 60 календарних днів, дія знижувальних коефіцієнтів скасовується.

4.3. У випадку, якщо протягом дії знижувальних коефіцієнтів на граничні ставки аеропортових зборів або на послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування Авіакомпанією здійснено порушення своїх зобов’язань, у тому числі виникає прострочена заборгованість за надані аеропортом послуги згідно умов укладених угод, Аеропорт має право в односторонньому порядку відмовити Авіакомпанії в застосуванні знижувальних коефіцієнтів, про що Аеропорт письмово повідомляє Авіакомпанію за 30 (тридцять) календарних днів до скасування умов про застосування знижувальних коефіцієнтів. Неотримання Авіакомпанією такого письмового повідомлення за умови, що воно направлене Аеропортом належним чином (кур’єрською службою або засобами поштового зв’язку за місцем знаходження Авіакомпанії, електронною поштою або факсом, які наведені в Стандартній угоді ІАТА про наземне обслуговування (спрощена процедура), не зупиняє дію відмови в застосуванні знижувальних коефіцієнтів.

4.4. В разі, якщо після отримання знижувальних коефіцієнтів, Авіакомпанія не розпочала здійснювати експлуатацію нових або додаткових регулярних рейсів протягом 60 календарних днів з дня Запланованої дати початку виконання рейсів, що зазначені у відповідному Клопотанні, дія  знижувальних коефіцієнтів скасовується.

4.5. У випадку виконання Авіакомпанією лише одного сегмента рейсу (в тому числі при заявлені у Клопотанні маршруту рейсу) через форс-мажорні обставини, метеоумови, перегін ПС, технічні та інші об’єктивні причини, знижувальні коефіцієнти до граничних ставок аеропортових зборів, послуг з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування також застосовуються до виконаного Авіакомпанією сегмента, а якщо даний сегмент стосується відправленого рейсу з аеропорту - враховується при визначені загальної кількості виконаних Авіакомпанією рейсів та кількості перевезених пасажирів.

Вимоги даного пункту застосовуються до всіх рейсів, що були виконані в період дії даного Положення.

4.6. У випадку, якщо Авіакомпанія (основна Авіакомпанія):

1) зареєстрована в Європейському Союзі,

2) розпочала виконання нових регулярних рейсів зі Львова до аеропортів Великобританії (та у зворотному напрямку) та до даних рейсів застосовуються знижувальні коефіцієнти до граничних ставок аеропортових зборів, послуг з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування відповідно до поданого Авіакомпанією Клопотання та прийнятого Аеропортом Рішення,

3)    у зв’язку з планованим виходом Великобританії з Європейського союзу припиняє виконання рейсів зі Львова до аеропортів Великобританії (та у зворотному напрямку) та в подальшому такі рейси будуть виконуватись Авіакомпанією, яка зареєстрована у Великобританії та пов’язана з основною Авіакомпанією,

вищевказані рейси враховуються при визначені загальної кількості виконаних основною Авіакомпанією рейсів та кількості перевезених пасажирів. При цьому наземне обслуговування рейсів Авіакомпанії, яка зареєстрована у Великобританії та пов’язана з основною Авіакомпанією, та оплата за таке обслуговування здійснюється на умовах договору, укладеного з основною Авіакомпанією.

Для включення загальної кількості виконаних Авіакомпанією, яка зареєстрована у Великобританії та пов’язана з основною Авіакомпанією, рейсів та кількості перевезених нею пасажирів до загальної кількості рейсів та перевезених пасажирів основної Авіакомпанії, яка зареєстрована в Європейському Союзі та з якою укладена відповідна угода, основна Авіакомпанія подає Аеропорту нове Клопотання за формою, зазначеною в Додатку 1, в якому зазначає інформацію щодо Авіакомпанії, яка зареєстрована у Великобританії та пов’язана з основною Авіакомпанією.

4.7. У випадку, якщо норми даного Положення суперечать нормам чинного законодавства України, застосовуються норми чинного законодавства України.

4.8. Дане Положення не застосовується для ПС, які здійснили технічну посадку, а також ПС при виконанні тренувальних, тестових, випробувальних, технічних польотів.»

4.9. У випадку, якщо Авіакомпанією не виконуються регулярні рейси на визначеному маршруті протягом 6 місяців, Аеропорт в односторонньому порядку має право припинити щодо цього маршруту застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів та/або послуги з наземного обслуговування повітряних суден, та/або пасажирського обслуговування.