Відшкодування витрат на копіювання, друк

Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є  ДП МА «Львів» ім. Данила Галицького» 

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено з метою реалізації положень частини другої статті 21 Закону України „Про доступ до публічної інформації” (далі – Закон), постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 „Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію”.

2. Цей Порядок застосовується у разі, коли ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького» є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

особі у разі надання інформації про неї;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 аркушів.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання та друк документів, що надаються ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького» за запитом на інформацію, здійснюється у разі необхідності виготовлення більш як 10 аркушів запитуваних документів, починаючи з першого аркуша, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького», затвердженого відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 „Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію”.

5. У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь і запитувач інформації надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов’язаних з наданням відповіді та нарахованих згідно з цим Порядком, відповідь надається в установлений законом строк.

ІІ. Забезпечення стягнення плати на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

  1. Структурний підрозділ ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького», відповідальний за надання відповіді на запит на інформацію, у разі здійснення копіювання або друку копій документів обсягом більш як 10 аркушів подає Заявку на виписку рахунка на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі – Заявка), до відділу бухгалтерського та податкового обліку ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького» за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.
  2. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів, що надаються за запитом на інформацію, визначається відділом бухгалтерського та податкового обліку ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького».
  3. На підставі отриманої Заявки відділ бухгалтерського та податкового обліку ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького» протягом одного робочого дня виписує рахунок на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького» (далі – Рахунок) за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку і передає його до структурного підрозділу ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького», відповідального за надання відповіді на запит на інформацію, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.
  4.  Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі на вибір запитувача інформації.
  5. Не пізніше наступного дня після надходження коштів від запитувача інформації на поточний рахунок ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького» відділ бухгалтерського та податкового обліку ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького» передає структурному підрозділу ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького», відповідальному за надання відповіді на запит на інформацію, у якому знаходиться запитувана інформація, копію виписки з поточного рахунка, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою відділу бухгалтерського та податкового обліку ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького», з проставленням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати.
  6.  Структурний підрозділ відповідальний за надання відповіді на запит на інформацію, який готує проект відповіді запитувачу інформації, здійснює копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, після отримання копії виписки з поточного рахунку, на який зараховано кошти, завізованої відповідальною особою бухгалтерського та податкового обліку ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького».
  7. Інформація надається запитувачу не пізніше ніж через три робочі дні після підтвердження повної оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію.
  8. Відповідь на запит на інформацію не надається у разі повної або часткової відмови запитувача інформації від оплати Рахунка.