Інформація про діяльність підприємства

Інформація про діяльність ДП "МА "Львів" ім. Данила Галицького"

1. Цілі підприємства

Чіткими цілями діяльності підприємства є виконання спеціальних функцій та провадження ринкової діяльності.

2. Фінансова звітність підприємства за останні п'ять років

Баланс (звіт про фінансовий стан) за І півріччя 2016 рік

Баланс (звіт про фінансовий стан) за 9 місяців 2016 рік

Баланс (звіт про фінансовий стан) за 2016 рік

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за І квартал 2016 року

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за І півріччя 2016 року

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2016 року

Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік

Звіт про власний капітал за 2016 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2016 рік

  

Баланс (звіт про фінансовий стан) за І квартал 2017 року

Баланс (звіт про фінансовий стан) за І півріччя 2017 року

Баланс (звіт про фінансовий стан) за 9 місяців 2017 року

Баланс (звіт про фінансовий стан) за 2017 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік

Звіт про власний капітал за 2017 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за І квартал 2017 року

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за І півріччя 2017 року

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2017 року

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2017 рік

 

Баланс (звіт про фінансовий стан) за І квартал 2018 року

Баланс (звіт про фінансовий стан) за І півріччя 2018 року

Баланс (звіт про фінансовий стан) за 9 місяців 2018 року

Баланс (звіт про фінансовий стан) за 2018 рік

Вхідний баланс за 2018 рік

Річний баланс за 2018 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік

Звіт про власний капітал за 2018 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік

Примітки до фінансової звітності за 2018 рік (частина 1)

Примітки до фінансової звітності за 2018 рік (частина 2)

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за І квартал 2018 року

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за І півріччя 2018 року

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2018 року

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2018 рік

Звіт про управління за 2018 рік

Звіт про власний капітал за 2018 рік

    

Баланс (звіт про фінансовий стан) за І квартал 2019 року

Баланс (звіт про фінансовий стан) за І півріччя 2019 року

Баланс (звіт про фінансовий стан) за 9 місяців 2019 року

Баланс (звіт про фінансовий стан) за 2019 рік

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2019 рік

Звіт про рух грошових коштів за І квартал 2019 року

Звіт про рух грошових коштів за І півріччя 2019 року

Звіт про рух грошових коштів за 9 місяців 2019 року

Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік

Звіт про власний капітал за І квартал 2019 року

Звіт про власний капітал за І півріччя 2019 року

Звіт про власний капітал за 9 місяців 2019 року

Звіт про власний капітал за 2019 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік

Звіт про фінансові результати за І квартал 2019 року

Звіт про фінансові результати за І півріччя 2019 року

Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2019 року

Звіт про фінансові результати за 2019 рік

 

Баланс (звіт про фінансовий стан) за І півріччя 2020 року

Баланс (звіт про фінансовий стан) за 9 місяців 2020 року

Баланс (звіт про фінансовий стан) за 2020 рік

Баланс (звіт про фінансові результати) за І півріччя 2020 року

Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2020 року

Звіт про Фінансові результати за 2020 рік

Баланс (звіт про рух грошових коштів) за І півріччя 2020 року

Звіт про рух грошових коштів за 9 місяців 2020 року

Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік

Баланс (звіт про власний капітал) за І півріччя 2020 року

Звіт про власний капітал за 9 місяців 2020 року

Звіт про власний капітал за 2020 рік

Звіт незалежного аудитора за 2020 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 9 місяців 2020 року (частина 1)

Примітки до річної фінансової звітності за 9 місяців 2020 року (частина 2)

Примітки до фінансової звітності за 2020 рік (частина 1)

Примітки до фінансової звітності за 2020 рік (частина 2)

 

Баланс (звіт про фінансовий стан) за І квартал 2021 року

Звіт про фінансові результати) за І квартал 2021 року

Звіт про рух грошових коштів за І квартал 2021 року

Звіт про власний капітал за І квартал 2021 року

Примітки до фінансової звітності за І квартал 2021 (1 частина)

 Примітки до фінансової звітності за І квартал 2021 (2 частина)

Баланс (звіт про фінансовий стан) за І півріччя 2021 року

Звіт про фінансові результати за І півріччя  2021 року

Звіт про рух грошових коштів за І півріччя  2021 року

Звіт про власний капітал за І півріччя  2021 року

Примітки до фінансової звітності за І півріччя  2021 (1 частина)

 Примітки до фінансової звітності за І півріччя  2021 (2 частина)

 

 3. Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності підприємства за останні три роки

2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік

4. Статут підприємства у чинній редакції

5. Статут підприємства у редакції 2016 р.

    Статут підприємства у редакції 2012 р.

6. Біографічна довідка керівника підприємства

7. Звіт керівника підприємства про виконання диференційованих показників ефективності використання державного майна і прибутку, майнового стану підприємства та преміювання за ІV квартал 2016 р. та 2016 р.

Звіт керівника за 2017 р.

Звіт керівника за 2018 р.

Звіт керівника за 2019 р.

Звіт керівника за 2020 р.

8. Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника підприємства за 2018 рік

Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника підприємства за 2019 рік

Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника підприємства за 2020 рік

10. Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності підприємства та заходи щодо управління такими ризиками

2014_1

2014_2

2015_1

2015_2

2016_1

2016_2

11. Інформація про договори підприємства, які підлягають оприлюдненню згідно Закону України "Про відкритість використання публічних коштів"

Відомості про договори, учасником яких є підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню 2017

Відомості про договори, учасником яких є підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню 2018

Відомості про договори, учасником яких є підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню 2019

Відомості про договори, учасником яких є підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню 2020

12. Наказ від 17.05.2017 №21 н/т РСО "Про організацію роботи з матеріальними носіями відомостей, що містять службову інформацію"

13. Екологічна політика ДП "МА "Львів" ім. Данила Галицького" 

14. Політика ДП "МА "Львів" ім. Данила Галицького" у сфері якості

15. Звіт оператора телекомунікацій про якість телекомунікаційних послуг за 2020 рік

16. Звіт про діяльність ДП "МА "Львів" ім. Данила Галицького" як провайдера аеронавігаційного обслуговування за 2018 рік

17. Звіт про діяльність ДП "Міжнародний аеропорт "Львів" ім. Данила Галицького", як провайдера з аеронавігаційного обслуговування за 2020 р.

18. Інструкція з діловодства за зверненнями громадян.