Політика у сфері якості

Основою політики ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького» в області якості є прагнення до демонстрації своєї здатності надавати послуги, які відповідають вимогам споживачів при забезпеченні гарантій безпеки, регулярності польотів та високого рівня сервісу.

Стратегічними цілями ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького» є:

 • розширення сітки маршрутів, залучення нових авіаперевізників, збільшення частоти виконання рейсів;
 • створення інфраструктури для обслуговування рейсів low-cost компаній та залучення нових бюджетних авіакомпаній для базування повітряних суден;
 • розвиток бізнес-авіації та вантажних перевезень;
 • повне задоволення потреб споживачів якісними послугами;
 • постійний розвиток інфраструктури для забезпечення задоволеності клієнтів.

Вказані цілі реалізуються шляхом:

 • дотримання стандартів і рекомендованої практики ІСАО, IATA, вимог авіабезпеки, безпеки польотів, законодавчих вимог та вимог авіакомпаній;
 • вдосконалення системи менеджменту якості, забезпечуючи єдність цілей і напрямів діяльності;
 • постійного вдосконалення діючих процедур з обслуговування клієнтів, використовуючи передові технології розроблені на підставі кращого вітчизняного та міжнародного досвіду;
 • оперативного вирішення питань і проблем, пов’язаних з наданням послуг;
 • постійного вивчення запитів клієнтів аеропорту;
 • створення умов для задоволення поточних вимог споживачів, а також передбачення та реалізація їхніх майбутніх потреб;
 • забезпечення максимальної уваги до процесів і технологій, що визначають якісні показники роботи підприємства – безпеку, регулярність і культуру обслуговування пасажирів;
 • постійного підвищення рівня знань та професійної підготовки персоналу;
 • відповідальності кожного працівника за якість своєї роботи.

Вище керівництво підприємства бере на себе зобов’язання:

 • сприяти постійному поліпшенню та розвитку ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького», як прибуткового та ефективного підприємства;
 • забезпечувати діяльність підприємства всіма ресурсами, необхідними для його ефективного, безпечного та безперебійного функціонування;
 • забезпечувати ефективне функціонування та постійне поліпшення системи менеджменту на основі дотримання вимог стандартів ISO 9001:2015 у повному обсязі.