Приаеродромна територія

Приаеродромна територія - обмежена регламентованими розмірами місцевість навколо зареєстрованого згідно із встановленим порядком аеродрому (вертодрому) або постійного злітно-посадкового майданчика, до якої встановлені спеціальні вимоги щодо розташування різних об'єктів, а їх висота контролюється з урахуванням умов безпеки маневрування, зльоту та заходу на посадку повітряних суден.  Розмір приаеродромної території залежить від розмірів аеродрому та визначається авіаційними правилами України.  Для аеродрому Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького» приаеродромна територія визначається колом з радіусом 50 км від контрольної точки аеродрому.

Будівлі і природні об'єкти, розташовані на приаеродромній території, не повинні становити загрози для польотів повітряних суден.

На приаеродромній території запроваджується особливий порядок здійснення діяльності, яка може вплинути на безпеку польотів. До такої діяльності належать:

1) будівництво, вибухові роботи;

2) діяльність, що сприяє скупченню птахів;

3) розміщення радіовипромінювальних пристроїв;

4) роботи, пов'язані з використанням лазерних пристроїв, що можуть випромінювати у повітряний простір;

5) роботи, пов'язані із запуском ракет, метеорологічних радіозондів та куль-пілотів;

6) діяльність, пов'язана з польотами літальних апаратів, з викидами диму та газів, що можуть погіршувати видимість у районі аеродрому;

7) будівництво високовольтних повітряних ліній, висадка та вирощування дерев або зелених насаджень.

Визначення умов забудови (здійснення будівництва) та використання землі на приаеродромній території здійснюється під час планування територій шляхом розроблення та затвердження містобудівної документації відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" з урахуванням обмежень використання приаеродромної території (поверхонь обмеження перешкод, зон обмежень забудови щодо умов авіаційного шуму, захисних зон аеронавігаційного обладнання, а також обмежень, пов’язаних із заходженням на посадку та вильотом на аеродромі, використанням зон для виконання навчально-тренувальних та інших видів польотів).

Визначення умов використання споруд та здійснення діяльності, переліченої вище, на приаеродромній території здійснюється органами місцевого самоврядування згідно із законом за погодженням з експлуатантом аеродрому та уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

Порядок погодження місця розташування та висоти об’єктів на приаеродромній території визначається постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 р. № 954 «Про затвердження Положення про використання повітряного простору України» та наказом Міністерства інфраструктури України від 30.11.2012 р. № 721 «Про затвердження Порядку погодження місця розташування та висоти об’єктів на приаеродромних територіях та об’єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації».

Погодження місця розташування та висоти об’єктів на приаеродромній території та об’єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації здійснює Державіаслужба України з урахуванням висновків експлуатанта аеродрому та провайдера аеронавігаційного обслуговування.

Погодженню підлягають проектування, будівництво, реконструкція і технічне переобладнання:

-          об’єктів, що перетинають поверхні обмеження перешкод аеродромів, вертодромів, постійних злітно-посадкових майданчиків;

-          об’єктів заввишки 45 і більше метрів відносно контрольної точки аеродрому в радіусі до 50 кілометрів  (заввишки 366 м у Балтійській системі висот);

-          повітряних ліній електрозв’язку та електропостачання, вибухонебезпечних, радіотехнічних, світлотехнічних та інших об’єктів (залізничних колій, автомобільних шляхів, об’єктів з викидом відкритого полум’я, газів та диму, діяльність яких може призвести до погіршення видимості в районах аеродромів, тощо), які можуть створити загрозу безпеці повітряного руху або перешкоджати роботі аеродрому чи засобів зв’язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення), незалежно від їх розміщення;

-          об’єктів незалежно від їх розміщення заввишки 100 і більше метрів над земною поверхнею;

-          об’єктів, розташованих в межах смуг повітряних підходів.

Погодження втрачає силу, якщо підприємства, організації і установи не почали його реалізацію протягом 3 років.

Особи, яким належать або в користуванні яких перебувають постійні та тимчасові висотні споруди, зобов’язані з метою забезпечення безпеки польотів повітряних суден розмістити на таких спорудах за власний рахунок нічні та денні маркувальні знаки відповідно до авіаційних правил України та забезпечити утримання зазначених знаків у придатному для експлуатації стані. 

Топографічна карта приаеродромної території з планом зовнішньої горизонтальної обмежувальної поверхні R=15 км

Плани взаємного розташування поверхонь обмеження перешкод ЗПС 13

Плани взаємного розташування поверхонь обмеження перешкод ЗПС 31

Зони громадської безпеки із умов ризику третьої сторони для аеродрому аеропорту, поточне завантаження

Зони громадської безпеки із умов ризику третьої сторони для аеродрому аеропорту, перспективне завантаження

 Карта контурів шуму (макс.рівень день)

Карта контурів шуму (макс.рівень ніч)

Карта зонування прилеглої до аеродрому території на придатність до забудови з умов безпеки польотів та охорони навколишнього середовища (Украеропроект)

Ситуаційна карта-схема розташування допоміжних виробництв

Вимоги до маркування/світлоогородження перешкод