Знижувальні коефіцієнти

Знижувальні коефіцієнти до граничних ставок аеропортових зборів, послуг з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування на ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького» (відповідно до Наказу від 18.05.2016 №229) 

"Положення про застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів, послуг з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування в ДП "МА "Львів" ім. Данила Галицького" (витяг)

1. Загальні положення 

1.1. Положення про застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів, послуг з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування в ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького» (надалі Положення), розроблене відповідно до норм Конституції України, Повітряного кодексу України, Закону України «Про захист економічної конкуренції», Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», Наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.04.2008р. №433, Наказу Державіаслужби від 24.10.2014р. №686, інших нормативно-правових актів чинного законодавства України.

 1.2. Положення визначає механізм застосування знижувальних коефіцієнтів на послуги з наземного обслуговування повітряних суден, пасажирського обслуговування та застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів, встановлених Наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.04.2008 р. №433 та Наказом ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького» від 10.06.2015 р. №205  «Про встановлення тарифів на послуги з наземного та пасажирського обслуговування, що надаються в ДП МА «Львів» імені Данила Галицького» (із змінами та доповненнями).

 1.4. У даному Положенні терміни використовуються у такому значенні:

Наземне обслуговування ПС – комплекс послуг з наземного обслуговування повітряних суден, крім вантажних.

Пасажирське обслуговування – комплекс послуг, що надаються при обслуговуванні пасажирів та їх багажу.

Регулярний рейс - рейс, що входить до серії польотів, пов'язаних із перевезеннями пасажирів, вантажу та пошти, які доступні для загального платного користування та виконуються згідно з офіційно затвердженим розкладом руху між одними й тими самими двома чи більше пунктами, незалежно від комерційної завантаженості. До регулярних рейсів належать затверджені в розкладі додаткові рейси цієї серії, які виконуються цим самим перевізником;

Нова авіакомпанія - авіакомпанія, яка не здійснювала регулярних рейсів з/до аеропорту м.Львова.

Новий рейс - регулярний рейс, який не виконувався між аеропортом м. Львова та іншим аеропортом на цілорічній основі протягом останніх 12 календарних місяців будь-якою Авіакомпанією. 

Частота польотів – кількість польотів, які виконуються Авіакомпанією по певному регулярному рейсу за звітний період (тиждень, місяць).

Граничні ставки аеропортових зборів - аеропортові збори, затверджені Наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.04.2008р. №433 (крім збору за наднормативну стоянку ПС).

Весняно-літній період (літній сезон) - з 1 квітня до 30 вересня.

Осінньо-зимовий період (зимовий сезон) з 1 жовтня до 31 березня.

2. Порядок застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів

2.3.1. Максимальні знижувальні коефіцієнти, які застосовуються до граничних ставок аеропортових зборів, при виконанні Авіакомпанією нових регулярних рейсів, крім рейсів до США, Канади, Таїланду, Китаю, встановлюється у наступних розмірах:

Річний показник відправлених пасажирів (тис. пас.)*

Період застосування знижувального коефіцієнта до граничних ставок аеропортових зборів (рік, з початку виконання рейсу)*

Рік 1

Рік 2

Рік 3

Рік 4

Рік 5

0-15,000

0,2

0,4

0,5

-

-

15,000-25,000

0,2

0,4

0,5

0,7

0,8

25,000-35,000

0,2

0,2

0,4

0,6

0,7

35,000-50,000

0,2

0,2

0,2

0,5

0,6

50,000-65,000

0,2

0,2

0,2

0,4

0,5

65,000-85,000

0,2

0,2

0,2

0,2

0,4

85,000+

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

* рік означає період часу протягом 12 місяців з моменту  виконання першого рейсу.

** знижувальний коефіцієнт до граничних ставок аеропортових зборів застосовується виключно до рейсів, щодо яких не застосований знижувальний коефіцієнт згідно розділу 2 цього Положення.

Примітка: розмір знижувального коефіцієнта протягом першого року виконання нового регулярного рейсу становить 0,2 незалежно від обсягів відправок пасажирів. Розмір знижувального коефіцієнта на кожен наступний рік визначається в залежності від обсягів відправок пасажирів у попередньому році на всіх нових регулярних рейсах.

З метою застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів Авіакомпанія не пізніше, ніж за 7 робочих днів до дати запланованого виконання першого нового рейсу, звертається з письмовим клопотанням на фірмовому бланку за встановленою формою (Додаток 1) до Аеропорту про застосування знижувальних коефіцієнтів. При цьому Авіакомпанія у клопотанні обов’язково додатково зазначає інформацію щодо нового регулярного рейсу, який планується відкрити з Аеропорту м. Львова, а саме:

- запланований розклад виконання рейсу із зазначенням періоду виконання та типу ПС;

- очікувана середня завантаженість рейсу протягом кожного календарного року;

- орієнтовну мінімальну ціну квитка на  рейс без врахування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів;

- зменшену орієнтовну мінімальну ціну квитка на рейс, яка враховує застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів.

У випадку дотримання Авіакомпанією вимог даного пункту Аеропорт задовольняє клопотання Авіакомпанії та надає відповідну Додаткову угоду про застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів на новий регулярний рейс не пізніше, ніж за 2 робочі дні до дати запланованого виконання першого нового рейсу Авіакомпанії.

2.4. У випадку виконання регулярних рейсів Авіакомпанією з граничною частотою: в літній сезон - понад 80 регулярних рейсів протягом одного календарного місяця, в зимовий сезон - понад 60 регулярних рейсів протягом одного календарного місяця, застосовуються наступні знижувальні коефіцієнти до граничних ставок аеропортових зборів на кожен додатковий регулярний рейс, що перевищує граничну частоту:

Перевищення граничної частоти регулярних рейсів на місяць

Розмір знижувального коефіцієнта на аеропортові збори на кожен додатковий регулярний рейс

 

Період застосування знижувального коефіцієнта

+1 і більше

0,2

звітний місяц

*знижувальний коефіцієнт до граничних ставок аеропортових зборів застосовується виключно до рейсів, щодо яких не застосований знижувальний коефіцієнт згідно розділу 2 цього Положення.

При визначенні кількості виконаних (або планованих) регулярних рейсів протягом звітного місяця додаються міжнародні та внутрішні регулярні рейси відправлені з Аеропорту м. Львова.

З метою застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів Авіакомпанія (при плануванні регулярних рейсів з вказаною граничною частотою у звітному місяці) до п'ятого числа звітного місяця звертається з письмовим клопотанням на фірмовому бланку за встановленою формою  (Додаток 3) до Аеропорту про застосування знижувальних коефіцієнтів. При цьому Авіакомпанія у клопотанні обов’язково додатково зазначає інформацію щодо частоти виконання регулярних рейсів з Аеропорту м. Львова та щодо кількості рейсів, які перевищують встановлену граничну частоту, а саме:

- кількість планованих до виконання регулярних рейсів (за зазначений період);

- орієнтовну мінімальну ціну квитка на рейс без врахування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів;

- зменшену орієнтовну мінімальну ціну квитка на рейс, яка враховує застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів.

У випадку дотримання Авіакомпанією вимог даного пункту Аеропорт задовольняє клопотання Авіакомпанії шляхом повідомлення про затвердження рішення про застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів на додаткові регулярні рейси протягом 5 робочих днів з моменту отримання відповідного письмового клопотання від Авіакомпанії.

У випадку, якщо фактична кількість виконаних регулярних рейсів в звітному місяці відрізняється від кількості, що зазначена Авіакомпанією в письмовому клопотанні, знижувальні коефіцієнти застосовуються відповідно до фактичної кількості виконаних додаткових регулярних рейсів, що перевищують граничну частоту.

3. Знижувальны коефіцієнти на послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування

3.3. Максимальні знижувальні коефіцієнти, які застосовуються на послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування для Авіакомпанії, яка бажає здійснювати новий регулярний рейс, крім рейсів в США, Канаду, Таїланд, Китай: 

Розмір знижувального коефіцієнта на послуги з наземного обслуговування та пасажирського обслуговування

Період застосування знижувального коефіцієнта (міс. з початку виконання першого рейсу)

Частота виконання нового регулярного рейсу (тиждень)**

0,5

1-12

1-4

0,2

1-12

5 і більше

*знижувальний коефіцієнт застосовується виключно до рейсів, щодо яких не застосований жодний понижуючий коефіцієнт на послуги з наземного та пасажирського обслуговування згідно розділу 3 цього положення.

**при виконанні авіакомпанією нових регулярних рейсів з частотою до 4 рейсів включно на тиждень застосовується розмір 0,5 знижувального коефіцієнта на послуги з наземного обслуговування та пасажирського обслуговування, на кожен додатковий новий регулярний рейс на тиждень понад 4 (5 і більше) застосовується розмір 0,2 знижувального коефіцієнта на послуги з наземного обслуговування та пасажирського обслуговування.

З метою застосування знижувальних коефіцієнтів на послуги з наземного обслуговування та пасажирського обслуговування Авіакомпанія не пізніше ніж за 7 робочих днів до дати запланованого виконання першого нового рейсу звертається з письмовим клопотанням на фірмовому бланку за встановленою формою  (Додаток 1) до Аеропорту про застосування знижувальних коефіцієнтів. При цьому Авіакомпанія у клопотанні обов’язково додатково зазначає інформацію щодо нового регулярного рейсу, який планується відкрити з/до Аеропорту м. Львова, а саме:

-  запланований розклад виконання рейсу із зазначенням періоду виконання та типу ПС;

- очікувана середня завантаженість рейсу протягом кожного календарного року;

- орієнтовну мінімальну ціну квитка на  рейс без врахування знижувальних коефіцієнтів;

- зменшену орієнтовну мінімальну ціну квитка на рейс, яка враховує застосування знижувальних коефіцієнтів.

У випадку дотримання Авіакомпанією вимог даного пункту Аеропорт задовольняє клопотання Авіакомпанії та надає відповідну Додаткову угоду про застосування знижувальних коефіцієнтів на послуги з наземного обслуговування та пасажирського обслуговування на новий регулярний рейс не пізніше ніж за 2 робочі дні до дати запланованого виконання першого нового рейсу Авіакомпанії.

3.4. Максимальні знижувальні коефіцієнти, які застосовуються на послуги з наземного обслуговування повітряних суден для Авіакомпанії, яка  збільшує частоту виконання регулярних рейсів в тиждень: 

Виконання додаткових регулярних рейсів (тиждень)

Розмір знижувального коефіцієнта на наземне обслуговування додаткових регулярних рейсів*

Період застосування знижувального коефіцієнта (міс., з початку виконання додаткових рейсів)

+ 1

0,7

12

+ 2 і більше

0,5

12

* знижувальний коефіцієнт застосовується виключно до рейсів, щодо яких не застосований жодний понижуючий коефіцієнт на послуги з наземного обслуговування згідно розділу 3 цього Положення.

Як база для порівняння береться максимальна кількість відправлених регулярних рейсів на тиждень, що виконувалась Авіакомпанією в аналогічному сезоні (літній або зимовий) попереднього року.

З метою застосування, знижувальних коефіцієнтів з наземного обслуговування повітряних суден Авіакомпанія не пізніше ніж за 7 робочих днів до дати запланованого збільшення частоти виконання регулярних рейсів звертається з письмовим клопотанням на фірмовому бланку за встановленою формою (Додаток 5) до Аеропорту про застосування знижувальних коефіцієнтів на додатковий регулярний рейс. При цьому Авіакомпанія у клопотанні обов’язково додатково зазначає інформацію щодо збільшення частоти виконання регулярних рейсів, які планується відкрити з Аеропорту м. Львова, а саме:

- запланований розклад виконання рейсу із зазначенням періоду виконання та типу ПС;

- очікувана середня завантаженість рейсу протягом кожного календарного року;

- орієнтовну мінімальну ціну квитка на  рейс без врахування знижувальних коефіцієнтів;

- зменшену орієнтовну мінімальну ціну квитка на рейс, яка враховує застосування знижувальних коефіцієнтів.

У випадку дотримання Авіакомпанією вимог даного пункту Аеропорт задовольняє клопотання Авіакомпанії та надає відповідну Додаткову угоду про застосування знижувальних коефіцієнтів на послуги з наземного обслуговування на додатковий регулярний рейс не пізніше ніж за 2 робочі дні до дати запланованого виконання додаткового (-их) регулярного (-их) рейсу (-ів) Авіакомпанії.

 3.5. Максимальні знижувальні коефіцієнти, які застосовуються на послуги з наземного обслуговування повітряних суден для Авіакомпанії, яка здійснила 30 рейсів і більше за один календарний (звітний) місяць: 

Кількість здійснених рейсів за один календарний (звітний) місяць

Розмір знижувального коефіцієнта на наземне обслуговування*

Період застосування знижувального коефіцієнта

30-39

0,7

місяць, наступний за звітним

40-54

0,5

місяць, наступний за звітним

55-64

0,4

місяць, наступний за звітним

65- і більше

0,3

місяць, наступний за звітним

* знижувальний коефіцієнт застосовується виключно до рейсів, щодо яких не застосований жодний понижуючий коефіцієнт на послуги з наземного обслуговування згідно розділу 3 цього Положення.

При визначенні кількості виконаних Авіакомпанією рейсів протягом звітного місяця береться загальна кількість відправлених рейсів, як регулярних, так і не регулярних.

Для отримання знижувального коефіцієнта на послуги з наземного обслуговування повітряних суден в місяці, наступному за звітним, Авіакомпанія до п'ятого числа місяця наступного за звітним надсилає Аеропорту повідомлення за встановленою формою (Додаток 7) з переліком здійснених рейсів (не менше 30) з Аеропорту протягом звітного місяця, щодо яких не застосовувались жодні знижувальні коефіцієнти на послуги з наземного обслуговування повітряних суден, передбачені розділом 3 цього Положення.

У випадку дотримання Авіакомпанією вимог даного пункту Аеропорт направляє Авіакомпанії повідомлення про затвердження рішення про застосування знижувальних коефіцієнтів на послуги з наземного обслуговування протягом 5 робочих днів з моменту отримання відповідного письмового повідомлення від Авіакомпанії.

 3.6. Максимальні знижувальні коефіцієнти, які застосовуються на послуги з пасажирського обслуговування для Авіакомпанії, яка перевезла 5000 і більше пасажирів за один календарний місяць:

Кількість перевезених пасажирів за один календарний місяць

Розмір знижувального коефіцієнта *

Період застосування знижувального коефіцієнта

5 000-9 999

0,8

місяць, наступний за звітним

10 000- 14 999

0,7

місяць, наступний за звітним

15 000 і більше

0,5

місяць, наступний за звітним

*знижувальний коефіцієнт застосовується виключно до пасажирів, які були перевезені на рейсах, щодо яких не застосований жодний понижуючий коефіцієнт на послуги з пасажирського обслуговування згідно розділу 3 цього Положення.

При визначенні кількості перевезених пасажирів протягом звітного місяця береться загальна кількість перевезених пасажирів, як на регулярних рейсах, так і нерегулярних.

Для отримання знижувального коефіцієнта на послуги з пасажирського обслуговування в місяці, наступному за звітним, Авіакомпанія до п'ятого числа місяця наступного за звітним, надсилає Аеропорту повідомлення за встановленою формою (Додаток 7) про кількість перевезених пасажирів протягом звітного місяця (не менше 5000), щодо яких не застосовувались жодні знижувальні коефіцієнти на послуги з пасажирського обслуговування, передбачені розділом 3 цього Положення.

У випадку дотримання Авіакомпанією вимог даного пункту Аеропорт направляє Авіакомпанії повідомлення про затвердження рішення про застосування знижувальних коефіцієнтів на послуги з пасажирського обслуговування протягом 5 робочих днів з моменту отримання відповідного письмового повідомлення від Авіакомпанії.

3.7. Максимальні знижувальні коефіцієнти, які застосовуються на послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування для Нової авіакомпанії, яка бажає здійснювати нові регулярні рейси, крім рейсів в США, Канаду, Таїланд, Китай:

Розмір знижувального коефіцієнта на послуги з наземного обслуговування та пасажирського обслуговування*

Період застосування знижувального коефіцієнта (років з моменту виконання першого рейсу)

0,5

1 – 5

* знижувальний коефіцієнт застосовується виключно до рейсів, щодо яких не застосований жодний понижуючий коефіцієнт на послуги з наземного та пасажирського обслуговування згідно розділу 3 цього Положення.

З метою застосування, знижувальних коефіцієнтів на послуги з наземного обслуговування та пасажирського обслуговування Нова авіакомпанія не пізніше ніж за 7 робочих днів до дати запланованого виконання першого нового рейсу звертається з письмовим клопотанням на фірмовому бланку за встановленою формою (Додаток 1) до Аеропорту про застосування знижувальних коефіцієнтів. При цьому Нова авіакомпанія у клопотанні обов’язково додатково зазначає інформацію щодо нового регулярного рейсу, який планується відкрити з/до Аеропорту м. Львова, а саме:

- запланований розклад виконання рейсу із зазначенням періоду виконання та типу ПС;

- очікувана середня завантаженість рейсу протягом кожного календарного року;

- орієнтовну мінімальну ціну квитка на  рейс без врахування знижувальних коефіцієнтів;

- зменшену орієнтовну мінімальну ціну квитка на рейс, яка враховує застосування знижувальних коефіцієнтів.

У випадку дотримання Новою авіакомпанією вимог даного пункту Аеропорт задовольняє клопотання Авіакомпанії та надає відповідну Додаткову угоду про застосування знижувальних коефіцієнтів на послуги з наземного обслуговування та пасажирського обслуговування на новий регулярний рейс не пізніше ніж за 2 робочі дні до дати запланованого виконання першого нового рейсу Нової авіакомпанії.

4. Прикінцеві положення     

4.1. Клопотання про застосування знижувальних коефіцієнтів, а також повідомлення про кількість виконаних рейсів та кількість перевезених пасажирів, які містять неповну запитувану інформацію, Аеропортом не розглядається, про що Авіакомпанія повідомляється письмово.

4.2. В разі, якщо після отримання знижувальних коефіцієнтів, Авіакомпанія не розпочала здійснювати експлуатацію нових або додаткових регулярних рейсів протягом 60 календарних днів, дія знижувальних коефіцієнтів скасовується.

4.3. У випадку, якщо протягом дії знижувальних коефіцієнтів на граничні ставки аеропортових зборів або на послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування Авіакомпанією здійснено порушення своїх зобов’язань, у тому числі виникає прострочена заборгованість за надані аеропортом послуги згідно умов укладених угод, Аеропорт має право в односторонньому порядку відмовити Авіакомпанії в застосуванні знижувальних коефіцієнтів, про що Аеропорт письмово повідомляє Авіакомпанію за 30 (тридцять) календарних днів до скасування умов про застосування знижувальних коефіцієнтів. Неотримання Авіакомпанією такого письмового повідомлення за умови, що воно направлене Аеропортом належним чином (кур’єрською службою або засобами поштового зв’язку за місцем знаходження Авіакомпанії, електронною поштою або факсом, які наведені в Стандартній угоді ІАТА про наземне обслуговування (спрощена процедура), не зупиняє дію відмови в застосуванні знижувальних коефіцієнтів.

4.4. У випадку якщо норми даного Положення суперечать нормам чинного законодавства України, застосовуються норми чинного законодавства України.