Приаеродромна територія

Приаеродромна територія (прилегла до аеродрому зона контролю та обліку об’єктів і перешкод) – обмежена місцевість навколо аеродрому, над якою здійснюється маневрування повітряних суден. Розміри приаеродромної території визначені Сертифікаційними вимогами до цивільних аеродромів України. Для аеродрому класу «Б» Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького»  приаеродромною територією є місцевість у радіусі 50 км від контрольної точки аеродрому.

Будівлі і природні об'єкти, розташовані на приаеродромній території, не повинні становити загрози для польотів повітряних суден.

На приаеродромній території запроваджується особливий порядок здійснення діяльності, яка може вплинути на безпеку польотів. До  такої  діяльності  належать:

1) будівництво,  вибухові  роботи;

2) діяльність,  що  сприяє  скупченню  птахів;

3) розміщення  радіовипромінювальних  пристроїв;

4) роботи,  пов'язані з використанням лазерних пристроїв,  що можуть випромінювати  у  повітряний  простір;

5) роботи,   пов'язані  із  запуском  ракет,  метеорологічних  радіозондів  та куль-пілотів;

6) діяльність,  пов'язана з польотами літальних  апаратів,  з викидами  диму та газів,  що  можуть  погіршувати  видимість  у  районі  аеродрому;

7) будівництво високовольтних повітряних  ліній,  висадка  та вирощування дерев  або зелених насаджень.

Визначення  умов забудови,  використання землі і споруд та здійснення вищезазначеної діяльності на приаеродромній території здійснюється органами місцевого самоврядування згідно із законом за погодженням з експлуатантом аеродрому та уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

Порядок погодження місця розташування та висоти об’єктів на приаеродромній території  визначається постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 р.  № 401 «Про затвердження Положення про використання повітряного простору України» (розділ ХІ) та наказом Міністерства інфраструктури України від 30.11.2012 р. № 721 «Про затвердження Порядку погодження місця розташування та висоти об’єктів на приаеродромних територіях та об’єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації».

Погодження місця розташування та висоти об’єктів на приаеродромній території та об’єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації здійснює Державіаслужба України з урахуванням висновків експлуатанта аеродрому та провайдера аеронавігаційного обслуговування.

Погодженню підлягають проектування, будівництво, реконструкція і технічне переобладнання:

- об’єктів,  розташованих в межах смуг повітряних підходів, а також за межами цієї території в радіусі 10 км від контрольної точки аеродрому (КТА);

- об’єктів висотою 50 м і більше відносно висоти аеродрому і розташованих в радіусі від 10 км до 30 км від КТА (абсолютною висотою  об’єктів  над рівнем моря 378,25 м і більше);

- ліній зв’язку, електропередач, світлотехнічних, радіотехнічних і інших об’єктів, розташованих поблизу аеродрому;

- об’єктів висотою 50 м і більше відносно рельєфу місцевості незалежно від місця їх розташування;

- кар’єрів і інших об’єктів в районі аеродрому, де плануються вибухонебезпечні роботи;

- промислових підприємств з викидом диму і газу, споруд водного господарства і інших, які погіршують видимість в районі аеродрому.

Погодження втрачає силу, якщо підприємства, організації і установи не почали його реалізацію протягом 3 років.

Топографічна карта

Плани взаємного розташування поверхонь обмеження _ MKпос130

Плани взаємного розташування поверхонь обмеження _ МКпос310

Зона обмеження забудови з умов безпеки польотів та ОНС

Карта контурів шуму (макс.рівень день)

Карта контурів шуму (макс.рівень ніч)